HELP! NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ AIKAKAUSLEHTIMAINOS

MITEN TEHDÄÄN HYVÄ MAINOS? Aikakausmedia selvitti parhaiden aikakauslehtimainosten salaisuudet seitsemällä toimialalla vuosina 2012–2015. Nyt näiden tutkimusten tulokset on tiivistetty mainonnan suunnittelun ja brändäyksen oppaaksi. Miten tehdään vaikuttavaa mainontaa eri toimialoilla – sellaista, joka osuu juuri oikeaan kohderyhmään ja tuo esiin brändin olemuksen parhaalla tavalla? Tästä se selviää. 2

4 6 8 10 24 40 42 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT MAINONNAN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSET BRÄNDÄYKSEN APUNA 1. HYVÄN MAINOKSEN SÄÄNNÖT 1-10 2. VÄRIT, MUODOT JA TUNNELMAT 3. MYYTIT JA TARINAT 4. TOIMIALOJEN EROJA, VERTAILU 5. TIIVISTELMÄ: TEE NÄIN 3

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT Tämä opas yhdistää opit mainonnan vaikuttavuustutkimuksista seitsemältä eri toimialalta: elintarvikkeet, hyvinvointi, sisustaminen, pukeutuminen, autot, kosmetiikka ja matkailu. Tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja auttaa tekemään siitä entistäkin tehokkaampaa. Mainonnan vaikuttavuustutkimukset 2012–2015 Aikakausmedia halusi selvittää, mikä tekee hyvän mainoksen eri toimialoilla. Mainosten huomio- ja lukuarvot tiedetään, vaan emme oikeastaan tiedä miksi juuri nämä mainokset huomataan ja luetaan. Uudenlainen semioottis-kvalitatiivinen metodi selvitti parhaiden aikakauslehtimainosten salaisuuden seitsemällä toimialalla. NAM! HYVÄ ELINTARVIKEMAINOS AIKAKAUSLEHDESSÄ WAU! 1 TRIP! WROOM! HYVÄ AUTOMAINOS AIKAKAUSLEHDESSÄ HYVÄ MATKAILUMAINOS AIKAKAUSLEHDESSÄ ONNEA MATKAAN JA MENESTYSTÄ MAINONTAAN! Tutustu myös aiemmin sarjassa ilmestyneisiin vaikuttavuustutkimuksiin osoitteessa www.aikakauslehdet.fi/mediajamainonta Aikakausmedian Mediakorttipalvelusta löydät ajantasaiset tiedot noin 250 aikakauslehdestä. Voit hakea tietoa aakkosten, lehtiryhmien, asiasanojen ja vaikkapa teemojen perusteella. www.mediakortit.fi 4 HYVÄ MUOTIMAINOS AIKAKAUSLEHDESSÄ 1 1 1 CHIC ZIP! ! HYVÄ SISUSTUSMAINOS AIKAKAUSLEHDESSÄ HYVÄ HYVINVOINTIMAINOS AIKAKAUSLEHDESSÄ 1

METODINA SYVÄHAASTATTELUJEN JA SEMIOOTTISEN ANALYYSIN YHDISTELMÄ A B Syvähaastattelut kuluttajien parissa: Mainosten semioottinen analyysi: \\ 15–20 tunnin mittaista haastattelua kunkin toimialan tilaajalukijoiden parissa \\ Tutkimukseen valittujen mainosten (n. 60 kpl / toimiala) ulkoasun ja sisällön semioottinen analyysi \\ Etnografinen metodi: lukijat saivat selata lehtiä rauhassa ja kertoa vapaasti, mitä mieleen tulee: vaikutelmia, mielipiteitä, reaktioita \\ Millaiset värit, muodot ja toteutustavat vetoavat kullakin toimialalla ja miksi? \\ Lehtiin oli sijoiteltu eri lehtitalojen tutkimuksissa parhaita huomio- ja lukuarvoja saaneita mainoksia (sekä muutamia huonompia arvoja saaneita vertailupohjaksi). Lehdiksi valittiin toimialalla yleisiä ja mieluisia aikakauslehtiä. \\ Millaiset tarinat ja myytit mainoksissa vetoavat? Tutkimukset toteutti Valores Consult / Vaula Norrena vuosina 2012–2015. 5

MAINONNAN VAIKUTTAVUUSTUTKIMUKSET BRÄNDÄYKSEN APUNA Miten ilmaistaan brändin arvoja väreillä, muodoilla, tunnelmalla, tarinalla, myyteillä? Miten positioidaan brändi arvokartalle? Miten positioidaan brändi suhteessa kilpailijoihin? Miten skarpataan mainonta viestimään mahdollisimman vaikuttavasti brändille ja kohderyhmälle sopivaa arvomaailmaa? Laadimme vuosina 2012–2015 tehtyjen tutkimusten pohjalta semioottiset mielikuvakartat brändäämisen avuksi. Ensimmäinen mielikuvakartta (eli semioottinen nelikenttä) jakaa mainokset viestinnältään staattisiin tai dynaamisiin, orgaanisiin tai urbaaneihin sekä niiden välimuotoihin. Toinen mielikuvakartta jakaa mainokset viestinnältään asiakeskeisiin tai myyttisiin, arkisiin tai ylellisiin sekä näiden sekamuotoihin. Mielikuvakarttojen avulla näemme, miten eri mainokset ja brändit sekä niiden kilpailijat positioituvat eri asennesuuntauksiin tai eri asioita arvostaville kohderyhmille. Karttojen avulla pystymme myös muokkaamaan oman brändimme mainontaa haluttuun suuntaan. Haluammeko esimerkiksi, että brändimme olisi hieman villimpi ja vapaampi? Lisäämmekö siis mainokseen dynaamista, viistolinjaista asettelua, liikettä, kirkkaita värejä ja teräviä muotoja? Tuulikoneella mallin hiukset lentämään? Haluammeko, että brändi näyttäytyy arvokkaampana? Lisäämmekö siis mainokseen staattisuutta, vähäeleisyyttä ja tummia värejä? Lisäämmekö vielä arvokkuudesta viestiviä elementtejä, jotakin historiallista tai kuninkaallista, vähintään yläluokkaista? Urbaani Teollinen: kovat, kirkkaat, terävät värit ja muodot Staattinen Dynaaminen Rauhallinen: harmoninen, jatkuva, monotoninen Jännittävä: kontrastinen, äkillinen, terävä, sirpaleinen Orgaaninen Luonnonläheinen: pehmeät, taitetut, pyöreät värit ja muodot 6

Toinen mielikuvakartta sisältää ulottuvuudet arkinen – ylellinen ja asiakeskeinen – myyttinen. Ne tulkitsevat mainiosti eri brändien ja mainosten sijoittumista yleisluontoiselle mielikuvakartalle useimmilla toimialoilla. Voimme katsoa esimerkiksi, missä brändimme on mainontansa perusteella nyt ja mihin kohtaan haluaisimme sitä siirtää kartalla. Millaista mainontaa se edellyttäisi? Näyttävätkö mainoksemme turhan asiallisilta? Miten saisimme hilattua niitä myyttisempään suuntaan – valitsemalla arkkityyppisemmät sankarihahmot, myyttisemmän maiseman ja voimakkaammin viestivät visuaaliset elementit? Tai pystyisimmekö jopa yhdistämään asiakeskeisyyden ja myyttisyyden? Laitamme faktatietoa ja graafit, mutta lisäksi myös jumalaisen kauniin naisen ja kultaa, brokadia ja samettia? Onko brändimme tarkoitus olla arkinen vai ylellinen, asiakeskeinen vai myyttinen? Tai jokin sekamuoto – esimerkiksi asiakeskeinen, mutta silti ylellinen? Ylellinen Ylellinen: erikoinen, luksus Asiakeskeinen Myyttinen Asiakeskeinen: informaatio, faktat Myyttinen: unelmointi, satu Arkinen Arkinen: tavallinen 7

1. Hyvän mainoksen säännöt Seitsemän toimialan vaikuttavuustutkimuksista tiivistyi hyvän aikakauslehtimainoksen perussäännöt, jotka ovat yhteisiä kaikille toimialoille. HYVÄN MAINOKSEN TUNNUSMERKIT: 1. Selkeä Ehdoton vaatimus nykylukijalta. Sotkuista tai sekavaa mainosta ei jakseta jäädä katsomaan. 2. Sopivat värit Toimialalle sopivat värit pysäyttävät katsomaan ja nauttimaan. 3. Voimakas tunnelma Voimakas tunnelma saa hyvälle mielelle ja viihtymään mainoksen parissa. Tunnelma voi olla esimerkiksi jännittävä, herkkä, ylellinen, kotoisa tai lomatunnelma. 4. Kertoo tarinan Mainos kertoo tarinan, joka jää mieleen. Nainen soutamassa pystykorvan kanssa aamu-usvassa jää paremmin mieleen kuin pelkkä tablettipurkki. 8

Sisältää myyttisiä 5. elementtejä Äiti, vauva, kädet. Mörkö, Punahilkka. Leijona, metsästäjä. Yön kuningatar. Ruutupaitajätkä. Vuorikiipeilijä. Lapsi hiekkalaatikolla. Kaksoset ja kolmoset, maagiset numerot. Ukkonen, metsä, meri, aurinko… (Katso lisää: http://semiotiikka.com/myytit) 6. Omaperäinen idea Omaperäinen idea herättää uteliaisuuden. Eiffel-torni Turun saaristossa huomataan. 7. Ei liikaa tekstiä. Aikakauslehtimainoksen tulee olla nopeasti luettava. Vain harva tuote on niin spesifi, että sille on eduksi pitkä selittävä teksti mainoksessa. 8. Herättää halun tuotteeseen Visuaalisesti herkullinen, aisteja vokotteleva lähikuva sopii monelle toimialalle. Erityisen tärkeä se on ruoassa ja kosmetiikassa, jotka ovat usein mielihyvätuotteita. 9. Vastaa tarpeeseen Vastaa kuluttajan tarpeeseen: oikeaan aikaan, sopivasti infoa, sopiva tuote. Huolellinen mediavalinta varmistaa oikean kohderyhmän löytämisen. 10. Brändin näköinen Pitkäjänteinen mielikuvamarkkinointi luo brändille ikään kuin takuun: nähdessään brändin logon kuluttaja tietää juuri millaisesta tuotteesta on kysymys. Brändäys luo luottamuksen tuotteen laatuun. Muista tuoda brändi esiin tarpeeksi isolla ja tarpeeksi omannäköisenä, että kuluttaja tunnistaa sen ja pistää taas korvan taakse. 9

2. Värit, muodot ja tunnelmat Brändin arvomaailma ja positio kilpakentällä ilmaistaan mainonnassa ennen kaikkea visuaalisesti. Tietyt visuaalisen viestinnän perusjaot ovat universaaleja ja sovellettavissa mihin tahansa toimialaan tai elämänpiiriin. Toinen tärkeä ulottuvuus on luonnollisuus – keinotekoisuus, jota ilmaisevat käsitteet orgaaninen – urbaani. Tämäkin on mielikuvaero, joka samalla viestii elämäntapaja asenne-eroja. Jos halutaan viestiä rauhallista, lempeää ja arvokasta, silloin tehdään staattista, hiljaista, vähäelementtistä visuaalisuutta. Jos taas halutaan viestiä jännittävää, tapahtumarikasta, jopa aggressiivista, silloin tehdään dynaamista, hektistä, monielementtistä visuaalisuutta. VÄRIT, MUODOT JA TUNNELMAT VIESTIVÄT ISON OSAN MAINOKSEN TARINASTA. Urbaani Teollinen: kovat, kirkkaat, terävät värit ja muodot Staattinen Dynaaminen Rauhallinen: harmoninen, jatkuva, monotoninen Jännittävä: kontrastinen, äkillinen, terävä, sirpaleinen Orgaaninen Luonnonläheinen: pehmeät, taitetut, pyöreät värit ja muodot 10

Pelkkä värikin on jo viesti. Urbaani Teollinen: kovat, kirkkaat, terävät värit ja muodot Staattisia värejä ovat joko tummat tai vaaleat, vähän kulööriä ja vähän intensiteettiä sisältävät värit ja varsinkin kaikki harmaalla tai ruskealla taitetut värit. Urbaaneja värejä ovat teolliset, yltiökirkkaat, terävät värit, varsinkin väripaletin viileämmästä päästä aniliinit, violetit ja neon-värit. Dynaamisia värejä ovat kirkkaat, puhtaat, voimakkaat, paljon kulööriä ja intensiteettiä sisältävät värit. Kun värit jaetaan nelikenttään, ominaisuuksien sekamuodotkin löytävät paikkansa. Orgaaninenkin voi olla dynaaminen ja staattinen voi olla urbaani. Orgaanisia värejä ovat luonnonmukaiset, pehmeät, enemmän tai vähemmän kulööriä sisältävät värit, kuitenkin hieman taitetut värit. Staattinen Dynaaminen Rauhallinen: harmoninen, jatkuva, monotoninen Jännittävä: kontrastinen, äkillinen, terävä, sirpaleinen Orgaaninen Luonnonläheinen: pehmeät, taitetut, pyöreät värit ja muodot

Tyypilliset värit, muodot ja tunnelmat eri toimialoilla KOSMETIIKKA JA MUOTI Loistokkaat, voimakkaat värit: \\ \\ \\ Glamour ja yöelämä, vauhti, draama Terävät, särmikkäät, räjähtävät muodot Hektisyys, urbaanisuus, sci-fi Aistilliset, maanläheiset, pehmeät värit ja muodot: \\ \\ \\ \\ Herkkyys, luonnollisuus Pehmeät, orgaaniset muodot Mukautuvuus, rauhallisuus Nostalgia, retro, turvallisuus, vanha aika Tyylikkäät hillityt värit: \\ \\ 12 Hienostunut tunnelma, vauraus, ajattomuus Joutilaisuus, yläluokkaisuus

Oulu Kauppurienkatu 13, HElSINKI Forum Mannerheimintie 20, Sokos Mannerheimintie 9, Sokos Hakaniemi Siltasaarenkatu 6–10, JOENSuu Sokos Siltakatu 6, JYVÄSKYlÄ Sokos Kauppakatu 24, KuOPIO Matkuksen Kauppakeskus, Sokos Haapaniemnekatu 24–26, lAHTI Sokos Aleksanterinkatu 19–2, MIKKElI Sokos Maaheraankatu 13, PORI Sokos Liisankatu 2–4, TAMPERE Sokos Tampere, TuRKu Sokos Wiklund, Eerikink. 11 Make Up Storen tuotteet myynnissä kaikissa KICKS-myymälöissä. makeupstore.fi Urbaani HUGO BOSS Nordic ApS Phone +45 33 188000 www.hugoboss.com Urbaani w w w. h A G lO f S . f i BOSS Black Oulu Kauppurienkatu 13, HElSINKI Forum Mannerheimintie 20, Sokos Mannerheimintie 9, Sokos Hakaniemi Siltasaarenkatu 6–10, JOENSuu Sokos Siltakatu 6, JYVÄSKYlÄ Sokos Kauppakatu 24, KuOPIO Matkuksen Kauppakeskus, Sokos Haapaniemnekatu 24–26, lAHTI Sokos Aleksanterinkatu 19–2, MIKKElI Sokos Maaheraankatu 13, PORI Sokos Liisankatu 2–4, TAMPERE Sokos Tampere, TuRKu Sokos Wiklund, Eerikink. 11 Make Up Storen tuotteet myynnissä kaikissa KICKS-myymälöissä. makeupstore.fi L I M I T E D filled with e xperience E D I T I O N HAGLÖFS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE U SED AS N EGATIVE WH ITE ON A BLAC K OR D AR K BAC KGR OU N D UUTUUS GLITTER TOP COAT -MASKARA. UUSI GLITTER TOP COAT -MASKARA Läpikuultava ja kimalteleva Top Coat -maskara antaa säihkyvän katseen. Lisää sitä esimerkiksi Volume Million Lashes -maskaran päälle, niin saat kimaltavan lopputuloksen. Vain rajoitettu erä. ”RIPSENI MUUTTUVAT LOISTELIAIKSI YHDELLÄ VEDOLLA.” Bianca Balti. Oulu Kauppurienkatu 13, HElSINKI Forum Mannerheimintie 20, Sokos Mannerheimintie 9, Sokos Hakaniemi Siltasaarenkatu 6–10, JOENSuu Sokos Siltakatu 6, JYVÄSKYlÄ Sokos Kauppakatu 24, KuOPIO Matkuksen Kauppakeskus, Sokos Haapaniemnekatu 24–26, lAHTI Sokos Aleksanterinkatu 19–2, MIKKElI Sokos Maaheraankatu 13, PORI Sokos Liisankatu 2–4, TAMPERE Sokos Tampere, TuRKu Sokos Wiklund, Eerikink. 11 Make Up Storen tuotteet myynnissä kaikissa KICKS-myymälöissä. makeupstore.fi Oulu Kauppurienkatu 13, HElSINKI Forum Mannerheimintie 20, Sokos Mannerheimintie 9, Sokos Hakaniemi Siltasaarenkatu 6–10, JOENSuu Sokos Siltakatu 6, JYVÄSKYlÄ Sokos Kauppakatu 24, KuOPIO Matkuksen Kauppakeskus, Sokos Haapaniemnekatu 24–26, lAHTI Sokos Aleksanterinkatu 19–2, MIKKElI Sokos Maaheraankatu 13, PORI Sokos Liisankatu 2–4, TAMPERE Sokos Tampere, TuRKu Sokos Wiklund, Eerikink. 11 Make Up Storen tuotteet myynnissä kaikissa KICKS-myymälöissä. makeupstore.fi O U tS tA nd inG O U td O O r eQ U ipMent /LorealParisSuomi Pelaa Million Carats -jalokivipeliä ja haasta ystäväsi! www.lorealparis.fi Kuvauksissa on käytetty irtoripsiä. Untitled-5 1 LORF 0876 Million Carats_jul_DP_2x230x297.indd 1 2013-10-22 17:04 LORF 0876 Million Carats_jul_DP_2x230x297.indd 2 P L E A S E C ON TA C T H A GL ÖFS I F Y OU R E QU I R E A S S I S TA N C E OR A D V I C E W I TH TH E A P P L I C ATI ON OF TH E L OGOTY P E 7.3.2012 15.21 TE L + 4 6 2 2 6 6 7 0 0 0 , FA X + 4 6 2 2 6 5 7 1 5 9 PJ12-0070 Olivia_Insulation_230x297mm_Oct 3_FI.indd 1 2013-10-22 17:04 2012-09-21 09:29 14FEB14 fax (+39) 039 9270192 INNOVAATIO NOPEA LEVITTÄÄ, EI PAAKKUJA. Hienot juonteet UUTUUS Rypyt VOLUM’EXPRESS theROCKET Ihohuokoset Saavu tel.(+39) 039 9285410 VIUHKAMAISTA KAAREVUUTTA LUOVA MASKARA. INTENSIIVISET RIPSET. VANGITSEVA KATSE. RÄJÄHTÄVÄÄ TUUHEUTTA: 8 X ENEMMÄN VOLYYMIA!* Häivytä ikääntymisen merkit ja kauneusvirheet 5 sekunnissa. Huomaa ero! Kiilto UUSI GRANDIÔSE ™ ® SironiGD&P SUURENMOINEN MUODONMUUTOS: VIUHKAMAISET, UPEASTI KAARTUVAT RIPSET. sironi.gdep@sironi.it 230x297 Gloria SF NOPEASTI LEVITTYVÄ KOOSTUMUS Ennen Design by Minna Sillanpää LEVITTYY RIPSIIN SUPERNOPEASTI. ILMAN PAAKKUJA. Jälkeen EEVA-LIISA, Niputtaja, Nansolla 32v SUPERSONIC-HARJA Optical Blur 5 sec Optical Blur 5 sec AINUTLAATUINEN ”SWAN-NECK™”-HARJA Ulottuu kaikkiin ripsiin kulmasta kulmaan ja tyvestä kärkeen. HE IHOA EI OLE KUVAKÄSI TELTY LP PO LE HARJAA RIPSIIN VÄLITTÖMÄSTI USKOMATONTA TUUHEUTTA. MIKROHARJAKSET LEVITTÄVÄT VÄRIN TASAISESTI. VI TT ÄÄ RI PS www.marimekko.fi IE N TY VE ST Ä KÄ RK EE N. Optical Blur 5sec TASOITTAVA JA KAUNISTAVA POHJUSTUSVOIDE LUO VALON KANSSA OPTISEN EFEKTIN VÄLITÖN OPTISESTI VIIMEISTELEVÄ EFEKTI* Rypyt näyttävät vähentyneen 38% / MaybellineSuomi Juonteet näyttävät vähentyneen 41% maybelline.fi Ihohuokoset näyttävät vähentyneen 38% Iho on heleämpi +41% Tasoittaa ihonsävyn epätasaisuuksia +26% M AYBE SHE’S B O R N W ITH IT. M AY B E I T’S MAY B EL L INE. E.® Ripsien luonnollisia välejä on täydennetty irtoripsillä. Lancome_Grandiose_DP_460x297.indd All Pages 2014-06-25 16:45 4208 Optical Blur_SP_FI_K11_FINAL_230x297.indd 1 2013-09-10 10:34 rocket_460x273_FI_3.indd 1 Soggetto: 2013-02-14 14.39 Nanso-kauppa myös netissä: www.nansoshop.com Dynaaminen UNELMIESI IHON SÄVY. JOPA ILMAN MEIKKIÄ. SELKEÄ PARANNUS IHON LAATUUN VAIN 8 PÄIVÄSSÄ, VAIKKA IHO ALTISTUISI ARJEN RASITUKSILLE* UUSI EDISTYKSELLINEN PIGMENTTIMUUTOKSIA KORJAAVA SEERUMI MAKSALÄISKÄT – IHON SÄVYN EPÄTASAISUUS – PIGMENTTIMUUTOKSET 13FI3_ilmo___intersport_34676.indd 2 Staattinen Myös kätevästi Kalevala Koru Kaksin korusarja vain meiltä. Helsinki Airport T2 verkkokaupasta timanttiset.fi Fabianinkatu 12 IDÉALIA LIFE SERUM LUONNOLLINEN HELEYS TASAINEN IHONSÄVY LEVÄNNEEMMÄN NÄKÖINEN IHO HUOMAAMATTOMAMMAT IHOHUOKOSET KAKSIN korvakorut SISÄLTÄÄ AINESOSAYHDISTELMÄN: [LR2412+LHA]. LR2412 MOLEKYYLILLE HAETTU 20 PATENTTIA. PARANTAA IHON LAATUA MINIMOIDEN ELÄMÄNTAPOIHIN LIITTYVÄN IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSEN. 109,- MAISIE CLIPPER 3390-10632 HELSINKI UUTUUS TODISTETTU TEHOKKUUS IHOLLA, JOKA ON ALTISTUNUT PÄIVITTÄISELLE RASITUKSELLE: STRESSI, SAASTEET, LIIALLINEN UV-SÄTEILY JA EPÄTASAPAINOINEN RUOKAVALIO. TÄNÄÄN AION Mitä jos seerumi voisi antaa sinulle unelmiesi ihon sävyn jopa ilman meikkiä? NAPOSTELLA STRESSATA NUKKUA Tehokas seerumi maksaläiskille: maksaläiskien koko pieneni 66 % vain 8 viikossa.* Tehoaa maksaläiskien uusiutumista vastaan 12 viikon käytön jälkeen.** Korjaa ihon sävyn epätasaisuuksia eri ihotyypeillä, kuten sameus, punoitus, kellertävyys tai pigmentoituneet kauneusvirheet. 68% naisista huomasi tasaisemman ihon sävyn jo yhdessä viikossa.*** Unelmiesi ihon sävy, tasainen ja heleä iho. niin Tehokas eTTä naiseT UskalTaisivaT olla ilman meikkiä.*** KAKSIN kääty

( ...) 3490-10641 PARABEENITON – itsevarmuus näkyy päällepäin 159,- KYSY LISÄÄ APTEEKISTASI (liikaa) Lisätietoa: lancome.fi 13.02.2013 15:34:06 Dynaaminen w w w. d i o r. c o m Staattinen VASTUULLISTA SUOMALAISTA MUOTIA VUODESTA 1921. v1.291 Rilegatura: MULBERRY.COM Frejalla uutta Volum’ Express The Rocket maskaraa sävyssä Black. ©2013 Maybelline LLC. *Laboratoriomittaus, 26 naista. CMYK /GarnierSuomi File PDF HiRes LEVITÄ PÄIVITTÄIN KOSTEUSVOITEESI JÄLKEEN *Objektiivinen ihotautilääkärin suorittama visuaalinen analyysi, 41 naista. T. 09-624642 Suurenmoinen, vangitseva katse. Lancôme esittelee uuden maskaran ja nerokkaan levitystekniikan, jonka avulla luot vaivattomasti täydellisen viuhkamaiset ja tasaisen tuuheat ripset. WWW.VICHY.FI (tai ehkä en?) *Laboratoriomittaus, 53 naista käytti seerumia 8 viikon ajan 2 kertaa päivässä. ** Laboratoriomittaus, pysyvä vaikutus neljän viikon ajan 12 viikon käytön jälkeen. *** Itsearviointi, naiset käyttivät DreamTone-seerumia 2 kuukauden ajan ja vastasivat väitteisiin ”Ihon sävy näyttää tasaisemmalle” ja ”Lähtisin ulos ilman meikkiä”. 2008_DreamTone_460x297_2.indd All Pages 6/26/13 9:18 AM HERKÄLLE IHOLLE KAKSIN kaulakoru THIS IS NOT A LIPSTICK! HYPOALLERGEENINEN Facebook.com/vichysuomi SISÄLTÄÄ VICHY THERMAL SPA -LÄHDEVETTÄ 22032_Idealia_Life Serum_ATL 460x297_FI_FINAL.indd 1 * ITSEARVIOINTI, 78 NAISTA 3490-10640 THE ONE COAT DO-IT-ALL HYBRID LIP FLUID HIGH IMPACT COLOUR, GLOSSY SHINE, FABULOUS WEAR 2013-12-20 14.36 Addict Fluid Stick_Cosmopolitan_215x255_FI.indd 1 199,- EllE-kEllOt vain kultajOusEsta! 28/02/14 15.17 170,- SÄDEHTIVÄ KATSE a26685 160,- SÄTEILE POHJOISEN TÄHTITAIVAAN KAUNEUTTA KRISTALLINHOHTOISILLA SILMÄMEIKEILLÄ a26700 KAKSIN rannekoru 295,- 3690-10568 a26845 99,- Osassa myymälöitä tilaustuoteena. EsPOO • HElsinki • HYvinkÄÄ • HÄMEEnlinna • iMatRa • jOEnsuu • jYvÄskYlÄ • jÄRvEnPÄÄ • kEMPElE • kERava • kiRkkOnuMMi • klaukkala kOkkOla • kOtka • kOuvOla • kuOPiO • kuusankOski • laHti • laPPEEnRanta • lEMPÄÄlÄ • lOHja • MikkEli • nuMMEla • Oulu • PalOkka PORi • RaisiO • RauMa • RiiHiMÄki • ROvaniEMi • salO • savOnlinna • sEinÄjOki • taMPERE • tORniO • tuRku • vaasa • vantaa KIILTÄVÄ MUSTA & loistavat CRYSTAL-SÄVYT Voita triumph Shapewear-aluSVaatteita www.facebook.com/Triumph.International.Suomi www.kultajousi.fi BLUEBERRY VEDENKESTÄVÄ NESTEMÄINEN RAJAUSVÄRI Finland_Olivia_Flame Maisie_SP.indd 1 05/09/2012 14:45 OLIVIA 230x297 F-EXPRESS1 FINLAND_a 01/08/12 14:59 Page1 OLIVIA 230x297 F-EXPRESS1 FINLAND - Issue Date: 22 AUGUST OMAN ELÄMÄNSÄ SUPERMALLI – SARA LA FOUNTAIN, KOKKI KURKISTA KULISSIEN TAAKSE Säkenöiviä KRISTALLIHIUKKASIA & NÄYTTÄVÄÄ VOLYYMIA kuituharjalla PARRANSÄNKI – EI HAITTAA Sädehtivä katse on luotu Lumene Blueberry -uutuuksilla: Volume Black Crystal Mascara, Blueberry Vedenkestävä Nestemäinen Rajausväri sävy 1, Kiiltävä musta ja Blueberry Pitkäkestoinen Luomiväripaletti sävy 3, Talvinen maisema. Katso ohjeet: lumene.fi POHJOISEN LUONNON VOIMA – TIETEEN JALOSTAMANA LAITA HERKKÄ IHOSI TESTIIN TA AT K Kokeile 28 SIN AI pinterest.com/lumeneglobal RAH BLUEBERRY VOLUME BLACK CRYSTAL MASCARA Seuraa meitä Facebookissa päivää TA KUU UUTUUS VÄHENTÄÄ IHON PUNOITUSTA, KIREYTTÄ JA KUIVUUTTA EI SISÄLLÄ PARABEENEJA, VÄRIAINEITA EIKÄ HAJUSTEITA Lue lisää tuotteista ja takuusta osoitteesta NIVEA.fi/sensitive LUOTA itseesi. Neule 16,95 S a a t a v i l l a y k s i n o i k e u d e l l a L o u i s V u i t t o n – l i i k k e i s t ä . T e l . 0 9 6 81 16 615 l o u i s v u i t t o n . c o m _0V3G8_TH_DPS_460x297_Olivia_FIN.indd 1 Orgaaninen 7/17/12 4:54 PM _0V3G8_TH_DPS_460x297_Olivia_FIN.indd 2 7/17/12 4:54 PM Orgaaninen 2208_SPL_BtoB_villapaita_OLIVIA_230x297.indd 1 28.6.2012 16.11

Tyypilliset värit, muodot ja tunnelmat eri toimialoilla AUTOT Voimakkaat, kontrastiset värit: \\ \\ \\ Tehokkuus Voima, nopeus Aggressiivisuus Tyylikkäät klassiset värit: \\ Status, vauraus Pirteät värit: \\ \\ Trendikkyys Iloisuus Pehmeät, orgaaniset värit: \\ \\ Luonnonläheisyys, ekologisuus Humaanius Räjähtävä visuaalisuus, diagonaalilinjat: \\ \\ \\ Kiihtyvyys, vauhti Dynaamisuus Aikaansaavuus Seisova visuaalisuus: \\ \\ \\ 14 Auton esittely ostajaa varten Hidas, rauhallinen visuaalisuus Elämästä nauttiminen ilman kiirettä, aika on luksusta

Urbaani ny Erik tm o yy iser nn ä iss ä! www.mercedes-benz.fi Suomalaista autohistoriaa. Uusi A: Suomi Edition. YARIS NÄYTTÄÄ SUUNTAA. Made in Finland. Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalta valmistuu pian ensimmäiset Suomessa tehdyt A-sarjan Mercedekset sekä 100 kpl A Suomi Edition -erikoiserä. 1.5.–30.9. aikana kaikki A-sarjan ostaneet osallistuvat 10 kpl Mercedes-tehdasmatkan arvontaan – kahden henkilön VIP-matka vie Stuttgartiin. Lisäksi A-sarjan ostaja kutsutaan tehdasvierailulle Uuteenkaupunkiin. A Suomi Editionissa kattavan vakiovarustelun lisäksi sininen metalliväri, Style-paketti ja nahkaverhoiltu ohjauspyörä. 27 941 € TOYOTA YARIS JA YARIS HYBRID. Yaris näyttää suuntaa uuden Style-varustelun tyylikkäällä muotoilulla ja väljillä sisätiloilla. Luokkansa kärkeä ovat myös kosketusnäytöllinen Toyota Touch & Go -mediakeskus peruutuskameralla ja navigaattorilla* sekä täyshybridin taloudellisuus. Portaattoman Multidrive S -automaattivaihteiston valitsemalla ajat vieläkin sujuvammin ja taloudellisemmin, ja Hybrid-mallissa portaaton e-CVT-automaatti on jo vakiona. Aja Yaris ja anna muiden seurata. * Toyota Touch & Go -mediakeskus vakiona Active-varustetasosta alkaen. 1206_TO_Yaris_Olivia_460x297.indd 2 23.5.2013 9.08 Yaris-mallisto alkaen Yaris Style -mallisto alkaen Yaris Hybrid -mallisto alkaen Autoveroton suositushinta (€) 12.430 15.120 18.830 Arvioitu autovero (€) 2.592,23 3.822,05 2.667,98 Arvioitu kokonaishinta (€) 15.022,23 18.942,05 21.497,98 EU-yhdistetty kulutus (l/100 km) 3,9-5,5 5,3-5,5 3,5-3,7 CO2-päästöt (g/km) 104-127 121-127 79-85 Vapaan autoedun verotusarvo (€) 445 495 535 Huolenpitosopimus (24 kk/30 tkm) 24 €/kk 24 €/kk 24 €/kk Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km. HSD-akkuturva 8 vuotta/350.000 km. Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kuvan auto uudella Style-varustetasolla. 1206_TO_Yaris_Olivia_460x297.indd 3 23.5.2013 9.08 Uusi A ja kesämusiikki Made in Finland – koeajolahjaksi suomihittejä. CD-levyllä mm. Elastinen, The Rasmus, Krista Siegfrids ja Anssi Kela. Omaksi alk. 399 €/kk A 180 Suomi Edition, autoveroton hinta alkaen 22 250 € + arvioitu autovero 5 690,24 € = 27 940,24 € + toimituskulut 600 €. Vapaa autoetu alk. 625 €/kk, käyttöetu alk. 430 €/kk. CO2-päästöt 128 g/km, EU-keskikulutus 5,5 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 24 €/kk. Rahoituslaskelma: Kokonaishinta 28 540,24 € •Käsiraha (15 %) 4 281,04 € • Rahoitettava määrä 24 424,20 € • Viimeinen erä (24,53 %) 7 000 € • Rahoituskorko 6,9 % • Luottoaika 60 kk • Perustamismaksu 165 € •Kk-erä 390 € • Käsittelypalkkio 8,95 €/kk • Kk-erä yht. 398,95 € • KSL:n mukainen luottohinta 34 821,61 € • Todellinen vuosikorko 8,1 % • Korot yht. 5 579,37 € • Luottokustannukset yht. 6 281,37 € • Rahoitusyhtiö OP-Pohjola. Edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä ja kaskovakuutusta. 1806MB_SuomiA_GloriaTakakansi.indd 1 28.5.2013 14.51 www.kia.fi Kia Picanto. Puhdasta Laatua. #MicraAttitude Audi Teknistä etumatkaa 4,1 95 l/100 km g/ km Huippumuotoilua haussa? TOISET NE USKALTAA Tulevaisuus alkaa nyt. Täysin uusi viisiovinen Audi A3 Sportback. Kia Picanto-mallisto alkaen 11 990 € (Kuvan auto erikoisvarustein.) Tässä se on. Tyyliä, innovatiivista tekniikkaa ja käytännöllistä mukavuutta kompaktissa koossa. Kia Picanto. Moderni ja turvallinen kaupunkiauto, joka yllättää pirteällä suorituskyvyllään ja poikkeuksellisen pienillä päästöillään. Siinä on persoonallista luonnetta ja tunnetta, joka valloittaa jokaisen. UUSI NISSAN MICRA ALK. 13 440 € (Hinta sisältää 600 €:n toimituskulut. Autoveroton hinta 10 546,12 €, autovero 2 293,88 €) Katso lähin Kia-jälleenmyyjäsi www.kia.fi Täysin uusi viisiovinen Audi A3 Sportback ei ole kuten muut autot. Se on tyylikkäästi muotoiltu, mutta tarjoaa runsaasti monikäyttöistä tilaa. Tehokkaat TFSI- ja TDI-moottorit liikuttavat sitä kevyesti, mutta pitävät kulutuksen ja päästöt kurissa. Hienostuneessa ohjaamossa ympärilläsi on viimeisintä teknologiaa, mutta sen käytöstä on tehty mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Täysin uusi Audi A3 Sportback on täydellinen valinta sinulle, joka haluat autoltasi tavallista enemmän. Tutustu osoitteessa audi.fi UUSI NISSAN MICRA ÄLYAVAINTEKNOLOGIALLA. ENÄÄ EI TARVITSE ETSIÄ AVAIMIA. NissanConnect | Älyavain | CO2-päästöt alkaen 99 g Alk. 27.117 € UUSI NISSAN MICRA. GO GET IT. Kia Picanto autoveroton hinta alk. 10.235,26 € + arvioitu autovero 1754,74 € = kokonaishinta 11.990 € + tk 600 € = 12.590 €. Vapaa autoetu alk. 405 €/kk, käyttöetu alk. 210 €/kk. EU-yhd. 4,1–5,3 l/100 km, CO2-päästöt 95–125 g/km. Takuu 7 vuotta tai 150 000 km, kolme ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta. Audi A3 Sportback 1.4 TFSI 90 kW (122 hv): autoveroton hinta: 21.960 €, arvioitu autovero 5.157,57 €*, kokonaishinta: 27.117,57 €. Vapaa autoetu 615 €/kk, käyttöetu 420 €/kk. Keskikulutus 5,2 l/100 km. *CO₂-päästöt 120 g/km. Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein. 583 €/kk* EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: 4,3-5,4 l/100km, 99-125 g/km. * Honda CR-V 2.0i 2WD Comfort, Honda Easy Go -rahoitus All In One taso 2: Hinta toimituskuluineen 35 884,07 €, käsiraha 0 €, sopimusaika 36 kk, kuukausierä 582,77 €, viimeinen suurempi erä 21 997,30 €. Kuukausierä sisältää koron 4,95 %, perustamismaksun 149 €, käsittelymaksun 8 €/kk ja huoltokulun 49,60 €. Luottokustannukset yhteensä 4 762,06 €, KSL:n mukainen todellinen luottohinta 40 646,13 € ja KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 5,60 %. Sopimuksen max ajokilometrit 45 000 km. Sopimus sisältää hyvityshintatakuun 21 452,13 € sopimuksen päättyessä. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Lisätiedot www.hondaeasygo.fi Staattinen Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 2WD (bensiini), autoveroton hinta 25.429 €, autovero 9.855,07 €, kokonaishinta 35.284,07 € + toimituskulut, CO2-päästöt 168 g/km, EU-keskikulutus 7,2 l/100 km. Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 4WD (bensiini), autoveroton hinta 26.538 €, autovero 10.742,20 €, kokonaishinta 37.280,20 € + toimituskulut, CO2-päästöt 173 g/km, EU-keskikulutus 7,4 l/100 km. Dynaaminen muuttaa pelin.” ”Epäilemättä Ford EcoBoost YLELLISYYS VAKIONA. Anna elämälle tilaa. Vain ne, jotka ovat istuneet tässä, tietävät miltä tuntuu Volvon ylellinen Summum-varustelu. Volvo XC60 ja XC70 –malleissa on nyt mm. laadukas nahkaverhoilu, sähkötoiminen kuljettajanistuin muistilla, aktiiviset Xenon-ajovalot ja City Safety –järjestelmä. Volvon laaja varustelu ja vertaansa vailla oleva ajonautinto on suunniteltu sinua varten. Volvo V70 Sportswagonissa yhdistyvät tyylikkään kaupunkiauton ja tilavan perheauton ominaisuudet harmoniseksi kokonaisuudeksi. Farmareiden ikonin muodot uudistuivat ja tyyli on entistä hiotumpi. Vakiona peräänajoja estävä City Safety –järjestelmä. Tervetuloa koeajolle! Steve Cropley, Autocar, Iso-Britannia. ”Ford EcoBoost –moottori on vallankumouksellinen automaailmassa.” Uudistunut Volvo V70 Sportswagon Alkaen Fabian Hoberg, Bild Am Sonntag, Saksa. 39 958 € ”Fordin häkellyttävä 1.0 –litran bensamoottori päihittää sitkeydellään dieselit ja kulutuksellaan hybridit.” Iltalehti, Suomi. Volvo XC60 ja XC70 –malleihin on nyt saatavana ylellinen Summum varustelu-etu. Voimassa rajoitetun ajan. VOLVOCARS.FI Volvo V70 -mallisto alkaen: autoveroton hinta 33 100 €, autovero 6 857,44 €, kokonaishinta 39 957,44 € + toimituskulut 600 €. Autoetu alkaen: vapaa 795 €/kk, käyttöetu 600 €/kk. EU-yhd. 4,2−10,2 l/100 km, CO2 109−237 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Etusi jopa 4 000 € Volvo XC60 Summum –mallisto alkaen: autoveroton hinta 35 500 €, autovero 10 342,58 €, kokonaishinta 45 842,58 € + toimituskulut 600 €. Autoetu alkaen: vapaa 875 €/kk, käyttöetu 680 €/kk. EU-yhd. 5,3−10,7 l/100 km, CO2 139−249 g/km. Volvo Sopimus alkaen: 48 €/kk (3 vuoden sopimus, 20 000 km/vuosi). Kuvan auto erikoisvarustein. Volvo XC70 Summum –mallisto alkaen: autoveroton hinta 41 800 €, autovero 12 191,98 €, kokonaishinta 53 991,98 € + toimituskulut 600 €. Autoetu alkaen: vapaa 985 €/kk, käyttöetu 790 €/kk. EU-yhd. 5,3−10,6 l/100 km, CO2 139−248 g/km. Volvo Sopimus alkaen: 49 €/kk (3 vuoden sopimus, 20 000 km/vuosi). volvocars.fi VolvoMY13_Tuulilasi_434x280.indd 1-2 24.1.2013 14:02:54 UUSI FORD FOCUS Trend X, vakiovarusteina mm. • Vakionopeudensäädin ja ajonopeusrajoitin • Yksilöllinen Trend X -verhoilu • Ilmastointi • 16” kevytmetallivanteet Ostotutkimus 2013 • Etusumuvalot • Peruutustutka takana FORD FOCUS 1.0 EcoBoost TREND X hinta alkaen 22.481,04 € (+ toim.kulut 600 €) www.volkswagen.fi Auto täynnä innovaatioita ja silti niin tilava. FORD 1.0 EcoBoost, testivoittaja • Kansainvälinen vuoden moottori 2012 • Tuulilasi 9/2012 • AutoBild 13–14/2012 (jaettu 1. sija) • Tekniikan Maailma 21/2012 Ford Focus Trend X -mallisto alk. 22.481,04 € (autoveroton hinta 18.450 € + arvioitu autovero CO 2 päästöillä 114g/km 4.031,04 €). Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Ford Focus Trend X -malliston CO2 päästöt 109–117 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 4.2–5.0 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. Focus_EcoBoost_5ov_230x297.indd 1 5.2.2013 11.53 JOKO MENNÄÄN. Suurenmoinen Golf. Uusi Golf Variant. Jos innovaatioista puhutaan, tarjoaa uusi Golf Variant niitä koko pituudeltaan. Mukautuva vakionopeudensäädin ACC, Front Assist -ympäristönvalvontajärjestelmä ja Dynamic Light Assist -kaukovalojärjestelmä sekä lukuisat muut Uusi ŠKODA Superb Arjen ylellisyyttä ominaisuudet nostavat myös auton käyttömukavuuden sekä turvallisuuden täysin uudelle tasolle. Viimeistellyt yksityiskohdat tekevät vaikutuksen tavalla, joka näkyy ja tuntuu. Tämä on uutuus, jota olet aina kaivannut. Tutustu tarkemmin: volkswagen.fi/uusigolfvariant Golf Variant -mallisto svh alk.: autoveroton hinta 17.750 €, arvioitu autovero* 3.900,98 €, kokonaishinta 21.650,98 € Huolenpitosopimus alk. 35 €/kk (3 vuoden sopimus, 15 000 km/vuosi) Ajaminen on inhimillistä. Siksi Das Auto. UUSI AYGO ORANGE. AKTIIVIELÄMÄÄ ALLE 10 €/PÄIVÄ. Toyota Finance Finland Oy, ESIMERKKILASKELMA Pirteä AYGO Orange jättää varaa laajentaa elinpiiriä. Se tarkoittaa matalampia autoveroja, vakuutusmaksuja sekä bensiinikuluja, CO2-päästöjä unohtamatta (99 g/km). Vakiona AYGO Orange -mallissa mm. Orange-metalliväri • kevytmetallivanteet • ilmastointi • LED- päiväajovalot • kauko-ohjattu keskuslukitus • sähkötoimiset etuikkunat sekä radio/CD/MP3/WMA-soitin. Tervetuloa Toyota-liikkeeseen – kysy myös edullista Toyota Rahoitusta. AYGO Cool Orange 1.0 VVT-i 5-ovinen Auton hinta Toimituskulut Käsiraha 20 % Luoton perustamiskulut Rahoitettava määrä Viimeinen erä 30 % Korko Käsittelymaksu Kuukausierät 1-48 kk KSL mukainen luoton hinta Todellinen vuosikorko 12.563,27 € 600 € 2.632,65 € 170 € 10.700,62 € 3.948,98 € 5,9 % 8 €/kk 189 €/kk (6,3 €/pv) 15.473,68 € 8,09 % AYGO-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 9 190 €, arvioitu autovero 1 654,51 €, arvioitu kokonaishinta 10 844,51 €. Vapaan autoedun verotusarvo alkaen 385 €/kk. AYGO Orange -mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 10 640 €, arvioitu autovero 1 923,27 €, arvioitu kokonaishinta 12 563,27 €. Vapaan autoedun verotusarvo alkaen 405 €/kk. EU-yhdistetty kulutus 4,3-4,5 l/100 km, CO2-päästöt 99-104 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 1306_TO_AYGO_ORANGE_MN_230x297.indd 1 Uusi ŠKODA Superb on näyttävämpi kuin koskaan ennen. Škodan tyylikkäästi uudistunut huippumalli tarjoaa huikeat sisäja tavaratilat, huipputeknologiaa ja -turvallisuutta ja on nyt vertailukohta mukavuudelle, joka ylittää reilusti totutun tason. Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS skoda.fi ŠKODA Superb kokonaishinta alk. 27 586,86 €, autoveroton suositushinta alk. 21 440 € + arvioitu autovero 6 146,86 € CO2-päästöllä 138 g/km, yhdistetty kulutus 5,9 l/100 km. Malliston yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: 4,2–9,3 l/100 km ja 109–215 g/km. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein. 21.5.2012 10.12 Suositusvähittäishinnasto 27.6.2013 + jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. *) CO2-päästöllä 115 g/km. Yhdistelmäkulutus 3,9 –7,2 l/100 km. CO2-päästöt 102–124 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Tykkää meistä facebook.com/SkodaSuomi Orgaaninen 15

Tyypilliset värit, muodot ja tunnelmat eri toimialoilla RUOKA Herkulliset, kellertävät ruoan värit \\ \\ Herättävät ruokahalua Merkki syötävyydestä Alkuihmisen värit: tiilenpunainen \\ Lämpö, turva, energia (makkara, punainen liha) Terveelliset vihreät \\ Elinvoima, nuoruus, terveys (salaatti, idut) Keinotekoiset, makeat värit \\ Herkuttelu, tehtaassa tehty (limut, karkit, mehujäät) Superlähikuva saa veden kielelle Orgaaniset, pehmeät typografiat viestivät syötävyydestä,herkullisuudesta, käsintehdystä 16

Coca-Cola light and the shape of the aluminium bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company. © 2011 The Coca-Cola Company. Urbaani Mitä sitä hyvää säilömään? Luonnollisesti Fanta. LIMITED EDITION DESIGN BY Ei mikään tavallinen jaffa. PHOTOGRAPHY BY KARL LAGERFELD L ue lisää ja osallistu k ilp ailuun cok e lig ht. fi * Saatavilla pulloissa ja tölkeissä. 17523_KL_Heidi_Ann_215x280_FI.indd 1 Fanta_KK_230x297.indd 1 04/05/11 10.54 28.3.2012 13.30 PIDÄ MUUKALAISET POISSA KARKKIVARASTOLTASI! Jaffa-perheen tuoreet vahvistukset pistivät saapuessaan kauppojen juomahyllyt uusiksi. Perinteisten sokerimakeutettujen juomien ja vähäkaloristen light-juomien väliin syntyi Jaffa Superin myötä kokonaan uusi juomatyyppi, joka yhdistää luonnollisuuden ja keveyden ennennäkemättömällä tavalla. Ei ihme, että uutuudet ovat saaneet erinomaisen vastaanoton. Takana satojen vuosien testaus Pelkästään oman tietotaidon varassa ei Hartwallin tutkimusväen tarvinnut ihmeaineen kanssa painia, stevioliglykosideilla makeutettuja tuotteita on käytetty mm. Japanissa ja Yhdysvalloissa jo vuosia ja EteläAmerikassa sillä on jopa satojen vuosien perinteet. Taikavoimana Stevia-kasvi Kaiken innostuksen takana on Stevia Rebaudiana Bertoni –nimisestä kasvista saatava makeutusaine, jonka käyttöönoton EU salli viime vuoden lopulla. Hartwall oli tutkinut stevioliglykosideja jo pitkään ja lanseerasi luonnollisesti kevyemmät virvoitusjuomat heti päätöksen tultua. SUOMALAISTA LAKRITSIA. ÖVERRASKANDE MJUK FINSK LAKRITS. SOFT ORIGINAL | SOFT CARAMEL | SMOOTH SALMIAK | SISÄÄN VAIN SALASANALLA! Stevioliglykosideilla makeutetut Hartwall-juomat tunnistat tästä merkistä. ”Ihmiset kaipaavat luonnollisempia, mutta samalla kevyempiä vaihtoehtoja nykyisten elintarvikkeiden rinnalle. Juomissa Steviakasvista valmistettava makeuttaja on siihen täydellinen vastaus, sillä vaikka se on kokonaan kasvisperäinen, on se jopa 300 kertaa sokeria makeampaa – ilman sokerin kaloreita.” YLLÄTTÄVÄN PEHMEÄÄ HUONE. Hartwallilla uusien juomien makeutuksessa on käytetty lisäksi ripaus hedelmäsokeria. Näin niiden maku on varmasti suomalaiseen suuhun maistuva. Jokaiselle löytyy oikea juoma Jaffa Superin myötä Jaffan kattavasta tuoteperheestä löytyy oma suosikki jokaiselle. Perinteisten ja täyteläisten sokerimakeutettujen tuotteiden lisäksi tarjolla ovat 2–12 kilokaloria sisältävät light-juomat kaikille keveyttä kaipaaville sekä Jaffa Super –juomat heille, jotka haluavat makua ja keveyttä luonnollisuudesta tinkimättä. Hannele Alakarhu Hannel Tuotekehi Tuotekehityspäällikkö Hartwall MADAGASCAR VANILLA Lisää hauskaa löydät osoitteesta www.ahlgrensbilar.fi Staattinen bilar_akuankka_kyltti.indd 1 9.1.2014 8.23 Dynaaminen PA U L I G M E X I C O R A K A S TA A T O S C A K A K K U A . Kuten kaikkien Pauligin alkuperämaakahvien, Paulig Mexicon omaleimainen maku tulee sen kotimaan maaperästä, ilmastosta ja kasvuolosuhteista. Harmoninen ja hienostuneen makea Paulig Mexico tekee Juustoherkuissa maistuu nyt uusi täyteläinen Valio toscakakusta tai muista manteliherkuista suussa sulavan nautinnon. LÖYDÄ TÄYDELLI N EN MA KUPA RISI Jokaisessa Pauligin kahvissa on oma jäljittelemätön makunsa. Jokaisen kahvin hienostuneita vivahteita voi täydentää myös ruuilla, jolloin makuelämyksestä tulee entistä vaikuttavampi. Tällä aukeamalla on esitelty muutama tällainen yhdistelmä, joita me kutsumme täydellisiksi makupareiksi. Löydä omasi ja nauti! UUT U U S! Lähempänä luontoa™ Valitse suomalainen vaihtoehto. Siitä tulee hyvä OLO™. PA U L I G K E N YA TÄY D E N TÄ Ä S U K L A A N A U T I N N O N . Voimakasaromisessa Paulig Kenyassa PA U L I G E S P R E S S O K R U U N A A I L L A L L I S E N maistuu korkealla kasvaneen kahvin mustaherukkaan vivahtava Pauligilta löydät espressoja moneen eri makuun: Paulig aromi, johon sointuu täydellisesti suklaa- tai sacherkakku. Espresso Fortissimo, Originale ja Profondo. Kruunaa hieno illallisesi täydellisellä makuparilla: tarjoa Paulig espressoa ja pala tummaa suklaata. Pauligin espressoista teet myös täyteläisen herkulliset caffè latten ja cappuccinon. SUOMALAISET LEHMÄT YLPEÄNÄ ESITTÄVÄT: Sienestäjän 6 - 8 annosta, uunimunakas laktoositon n. 1 1/2 dl (100 Luomuuuu g) esikäsiteltyjä metsäsieniä tai siitakesieniä Valio Oivariini® juoksevaa sipuli savukinkkua tai kylmäsavuporoa suolaa) jauhettua mustapip puria munaa Valio Laktoosit on™ 150 g (n. 1 1/2 dl) kevytmaitojuomaa Valio Polar® täyteläine n juustoa raastettun 1/2 dl a persiljaa Kuumenna uuni hienonnettuja 200 asteeseen. Paista sieniä Oivariini rasvassa. ja sipulia hetki suikaleet. Mausta. Lisää kinkku- tai poroPA U L I G C O L Orikki M B I A P I TÄ Ä Vatkaa P O R Kmunien K A N A K A K U S TA . kulhossa. Lisää rakenne maito, juustoraas viljellyistä Paulig Colombia hienonne on paahdettu luonnonmukaisesti te ja ttu persilja. ja kaada voideltuu Yhdistä kaikki aineet kahvipavuista. Sen pähkinäisen pehmeä, täyteläinen ja vin uunivuoka 22 cm). an (30 x Kypsennä uunissa vahteikas maku on napakymppi pirteän20porkkanakakun sekä kunnes - 25 min tai pinta saa kauniin värin ja ruoka hyytynyt.jaLeikkaa on pähkinäisten leivosten keksien kanssa. Paulig Colombiasta annospalo brunssilla tai iksi. Tarjoa salaatin tulee Reilun kaupan -kahvi iltapalaks vuoden i2011 lopussa. kanssa. 2 rkl 1 pieni (85 g) 100 g UUT (1/4 tl 1/4 tl 8 2 dl U U S! PA U L I G PA P U A N E W G U I N E A & T I R A M I S U . Arvostetusta Sigri-kahvista paahdettu Paulig Papua New Guinea tekee tiramisusta täydellisen makunautinnon. Kahvin runsasaromisessa ja makean mausteisessa jälkimaussa korostuvat mangon ja tummaksi paahdetun kaakaon herkulliset vivahteet. Tutustu myös suosittujen ruokabloggaajien tekemiin täydellisiin makupareihin osoitteessa VAHVA PERINTEINEN INTENSIIVINEN Nyt uusi Valio OLO™ valkoinen – kevyesti sokeroitu maustamaton jogurtti. Uusi Valio OLO™ valkoinen maistuu juuri siltä kuin haluat. Herkuttele sellaisenaan tai mausta makusi mukaan. Valio OLO™ Ruoansulatusjogurtit valmistetaan tuoreesta kotimaisesta maidosta. Ne sisältävät probiootteja sekä runsaasti kuitua, joka edistää ruoansulatusta ja auttaa vatsan toimintaa. www.valio.fi/polar W W W.PAULIGC AFE.FI VALIO_POLAR_08_230x297.indd 1 Nyt tuplapakkauksissa uutuusmaut Valio OLO™ Ruoansulatusjogurtti valkoinen ja vadelma, sekä jo tuttu mustikka. Uutuudet ovat kaupoissa. Arla Ingman Luomu on nyt kokonainen perhe täysin luonnonmukaisia tuotteita. Parasta, mitä suomalaiset lehmät voivat sinulle tarjota. Nauti hyvää tekevistä mauista. Teet hyvää myös luonnolle. www.arlaingman.fi/luomu 20.9.2011 15.01 JAKSA JA VOI PAREMMIN. Enemmän maustetta, vähemmän suolaa. Uusi läppäkorkki on helppo avata yhdellä kädellä. Fazer REAL on ainutlaatuinen leipä hyvinvoinnistaan huolehtivalle. Sen täysjyvärukiissa on hyviä hitaita hiilihydraatteja, joilla jaksat paremmin. Siinä on paljon kuitua luonnollisessa muodossa, mikä tasapainottaa verensokeria, vatsan toimintaa ja auttaa hallitsemaan kolesterolia. Sydänmerkki -tuotteena Fazer REAL on rasvan, suolan ja sokerin kannalta parempi valinta. Uutta! Kannen alla oleva sinetti säilyttää aromit paremmin. Suolattomia mausteita uudistuneissa tölkeissä. Verensokeri Hiilihydraatit nostavat veren sokeria ja antavat energiaa. Hyvissä hiilihydraateissa energia vapautuu hitaammin ja kylläisyyden tunne säilyy pidempään. Nopeat hiilihydraatit taas aiheuttavat heittelyä verensokerissa pitäen nälän poissa vain hetken. Aika aterian jälkeen Hitaat hiilihydraatit Fazer_REAL_Sydan_230x297_v2.indd 1 Nopeat hiilihydraatit Hitaiden hiilihydraattien tuotteet auttavat veren sokeritasapainon hallinnassa − saat pitkäkestoista energiaa ja jaksat pidempään. Oikea sirotinkoko helpottaa mausteen annostelua. Näet, paljonko maustetta on jäljellä. Uusia suolattomia mausteita, ihanan herkullisia makuja ruokiisi! Jaksa ja voi hyvin. www.ingman.fi 18.3.2011 9.51 Nyt Meiralta yli 20 suolatonta mausteseosta. Tutustu niihin ja Maija Silvennoisen mausteblogiin: www.meira.fi/suolattomat Orgaaninen 17

Tyypilliset värit, muodot ja tunnelmat eri toimialoilla MATKAILU 18 \\ Lämmön ja levon värit ja tunnelmat \\ Aistinautinnot: tunto, haju, maku, näkö, kuulo \\ Turkoosi = merkki lomasta \\ Rauha, hiljaisuus, ei ihmisiä \\ Eksotiikan värit ja tunnelmat \\ Voimakkaat, kontrastiset värit \\ Elinvoimaa, naurua, elämää \\ Kaupungin ja jännityksen tunnelmat \\ Pirstaleinen, hektinen visuaalisuus \\ Kirkkaat ja tummat värit, yö, jännitys \\ Diagonaalilinjat viestivät jännitystä

Urbaani TALVI 2014–2015 Miami Yhteisiä muistoja ei voi ostaa, mutta onneksi niitä voi tehdä. Kesälomamuisto vailla vertaa: koko perheen tanssikisa Siljalla! Ilmoittaudu: silja.fi/tanssikisa MATKA KOHTI AURINKOA VOI ALKAA Huoletonta rantalomaa, pastellisävyjä ja nopeita autoja. Miami on kiehtova sekoitus suuren maailman shoppailua ja vauhdikasta yöelämää. Yhdistä kaupunkilomaasi vielä Bahaman risteily ja vietä ikimuistoinen loma Atlantin tuolla puolen. Varaa unelmalomasi ja lennä kanssamme Miamiin helposti Finnairin suorilla lennoilla. Katso kaikki talven kohteemme osoitteesta aurinkomatkat.fi iin a Miam in is lom Valm tto masti va a! — huole matkoilt ko Aurin Kesän yhteinen aika alkaa osoitteessa silja.fi 20130606_Silja_summer-dancecomp_MeNaiset_230x297.indd 1 28.5.2013 8.02 PIENET JOULUT TÄHÄN VÄLIIN. Lähde suomalaisella laivalla Tallinnaan. Nauti viihteestä, syö maukas joulubuffet ja tee edulliset joulupöytä- sekä joululahjaostokset kuuden tunnin miniristeilyllä. Tai vietä päivä tai pari Tallinnassa ja käy hakemassa persoonalliset lahjavinkit Raatihuoneen joulutorilla. Päivä Tallinnassa -risteily S-Etukortilla Miniristeily 6 h alk. 12 €/hlö. Lähdöt 8.30 tai 15.30. alk. 17€/hlö. Hinta ilman S-Etukorttia 19 €/hlö. Hotellimatka Hotel Metropol alk. 43 €/hlö KAUPUNKI- HOTELLIT YLI 50 KESKELLÄ LOMIA KOHTEESEEN AINA kaupunkia S UOS ITUIMMAT: Hinta sis. laivamatkat kansipaikoin, majoituksen 1 vrk/ 2 hh/hlö, hotelliaamiaisen. Alk. hinta voimassa 29.12.14 asti. PARIISI rooma BERLIINI BUDAPEST LO N TO O Myös halpalentoyhtiöiden lentoja! Tutustu osoitteessa tjareborg.fi/kaupunkilomat vikingline.fi Bonusta matkoista ja laivaostoksista. Syksyn riemujuhla saksalaisittain kutsuu Oktoberfestin tunnelmiin. Viihdy Münchenin katutelttojen saundien ja juomalaulujen parissa. Punaisten laivojen pubeissa seilaat raikkaita oluita nauttien. Astu laivaan ja koe Viking Linen Oktoberfest 15.9.–15.10.2013. (Ei Viking Grace.) eckeroline.fi N I M E S TÄ Ä N H U O L I M AT TA S U O M A L A I N E N Staattinen Dynaaminen LIETTUA Aamupäivä: Rentoudu rannalla Djerbassa Iltapäivä: Vieraile ksourissa Tataouinessa TALVI 2014–2015 OUI! RANSKA-VIIKOT SEE IT! 11.3.– 30.4.2013 tarjoaa kaiken FEEL IT! Vietnam LOVE IT! MATKA KOHTI AURINKOA VOI ALKAA Vietnam on kiehtova yhdistelmä viehättäviä rantoja ja elämää sykkiviä kaupunkeja. Vietä viikko Saigonin sykkeessä, tai anna lomasi jatkua vähän pidempään ja suuntaa Vietnamin upeisiin rantakohteisiin. Uutuuskohde Phu Quocissa astut vaalealta hiekalta kristallinkirkkaaseen mereen. Danangin upeassa kaupungissa lomailet huolettomasti uima-altaan reunalla loikoillen tai vaikka golfia pelaten. Varaa unelmalomasi ja lennä Aurinkomatkojen mukana Vietnamiin huolettomasti Finnairin suorilla lennoilla. Katso kaikki talven kohteemme osoitteesta aurinkomatkat.fi vikingline.fi Rentoudu rantahietikolla, tutustu Vilnan idylliseen vanhaan kaupunkiin opastetulla kierroksella tai koe mieleenpainuva kuumailmapallomatka kauniissa maisemissa. Tämän kaiken ja paljon muuta voit kokea tänä kesänä Liettuassa! amiin a Vietn in is lom ti va Valm tto mas a! — huole matkoilt ko Aurin www.tunisia.nu DOC_MATKAOPAS_TUNISIE_FINL_PLAGE_215X280.indd 1 Aisti Pariisin puistobulevardien tunnelma ja nauti ranskalaisen keittotaidon mestarinäytteet punaisilla laivoilla. Maista eri alueiden viinejä ja juustoja, tutustu Provencen parfyymeihin ja vietä unohtumattomia hetkiä, jotka vetävät mielesi riemukaarelle. Astu laivaan ja koe Viking Linen Ranska-viikot 11.3. – 30.4.2013. Matkasi alkaa osoitteessa www.lithuania.travel 07/02/14 11:24 140705_liettuan_matkatoimisto_addu.indd 1 15.5.2014 15:57:55 Sulata talvi, lennä lämpöön Kanaria alk. 395 € Katso hotellit finnmatkat.fi/kanaria1314 Varaa netistä finnmatkat.fi, numerosta 0303 6000 (ma–to 8–19, pe 8–17, la 10–15, su 11–15) tai lomamyymälästä Mannerheimintie 16, Helsinki. Puhelun hinta kiinteän verkon puhelimesta 8,28 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelimesta 19,20 snt/min. Jonotus on samanhintaista. 0110_Finnmatkat_Kanaria_syys_2013_Viva_230x280.indd 1 11.9.2013 13.50 ME NAISET_23X29,7_193.indd 1 06/03/15 13:00 Orgaaninen 19

Tyypilliset värit, muodot ja tunnelmat eri toimialoilla HYVINVOINTI Terveysvärit: \\ \\ \\ \\ \\ \\ Kliiniset valkoiset ja kirurginvihreät Antiseptiset turkoosit Puhtaat ja hoitavat valkoiset ja vaaleansiniset Henkiset, viileät violetit ja sähkönsiniset Tarkka ja asiallinen tunnelma Lääkemäisyys, teknologia Elinvoimavärit: \\ \\ \\ \\ \\ 20 Raikkaat, tuoreet, elämää symboloivat vihreät Piristävät, energisoivat keltaiset ja oranssit Voimaa ja vauhtia antavat punaiset Elinvoimainen, iloinen tunnelma Hyvinvointimaisuus, luonto

Urbaani www.self.nu UUSI 100 g:n PAKKA US. NYT MYÖS ILMAN RESEPTIÄ! FEL_ILM_110412_3_260412_5_U Felden-tulehduskipugeeli helpottaa erilaisia lihas- ja nivelkipuja ja nopeuttaa niiden en n paranemista. Sen vaikuttava aine on piroksikaami, joka lievittää kipua ja tulehdusta ta tehokkaasti. Felden on miellyttävä käyttää, se on hajuton ja imeytyy nopeasti. Felden Geelin saat apteekista ilman reseptiä. RIPPED BURN sisältää rasvanpolton uusimmat tehoaineet, jotka pitävät rasvanpolton käynnissä ympäri vuorokauden. Nopeita tuloksia. Vähentää ruokahalua! Tieteellisesti testatut uudet ainesosat mullistavat rasvanpolton tulevaisuuden. Felden-tulehduskipugeeli lihas- ja nivelkipujen paikallishoitoon. Vaikuttava aine piroksikaami. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Ei lapsille, eikä raskauden tai imetyksen aikana. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 7 päivän jälkeen. Felden-markkinoija, Pfizer Oy. myynti: sportsnutrition.fi UUTUUS PIKKUHOUSUNSUOJAT Suihkunraikas tunne koko päiväksi Kaisa Mäkäräinen Vuoden urheilija Ampumahiihdon maailmanmestari 2011 NYT MYÖS LIEVÄSTÄ VIRTSANKARKAILUSTA HUOLIMATTA Menetänkö Sinut? Always ProFresh Normal 26 kpl I ME 10 4 015400 Syyskuu Alwaysterveyssiteet 458722 Always ProFresh Large 22 kpl I ME 8 4 015400 466772 Lokakuu Marraskuu Joulukuu TV Täydellinen palautusjuoma niin kuntoilijalle kuin huippu-urheilijalle. Optimaalinen proteiini- (22 g) ja hiilihydraattipitoisuus (39 g). Vähärasvainen. Täyteläiset maut: suklaa, vanilja ja mansikka. Vähälaktoosinen. NAISTENLEHDET MS-taudilla on tuhannet kasvot facebook.com/msliitto Always_ProFresh_KehitKauppa_A4.indd 1 UUUUTUUS MAXIM RECOVERY DRINK MS-taudin kanssa elää noin 7000 suomalaista. MS on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireet ja etenemistapa ovat eri ihmisillä erilaisia. Läheiset, työ ja harrastukset voivat tukea muutoksessa. Lue Virpin omat mietteet elämästä MS:n kanssa osoitteessa www.tuhannetkasvot.fi TV NAISTENLEHDET Always ProFreshpikkuhousunsuojat Kätevä kierrekorkki. 6.9.2011 11.06 Staattinen Ikäviä kovettumia? En yritä tulla nuoremmaksi, vaan elää vanhaksi. KUULUU REISSU www.maxim-sports.fi Dynaaminen MINUN TÄYDELLISEEN PÄIVÄÄNI PARHAAN YSTÄVÄN KANSSA. Markkinoija: Axellus Oy, 010 218 3700 Imee nesteen sekunneissa, neutralisoi hajut tunneiksi. Vahvista hiusjuuriasi. Vahvista hiustesi kasvua. UUTUUS TV: käyttäjistä suosittelee ” Jos saisin valita, eläisin terveenä mahdollisimman pitkään. On niin paljon mielekästä tekemistä. Iän myötä olen tajunnut, miten tärkeää + Luustolle kalsiumia ja D-vitamiinia TÄYDELLINEN RAVINTOLISÄ TÄYDELLISEEN PÄIVÄÄN. Suomalaiselle naiselle kehitetty Ladyvita 50+ sisältää kasviestrogeeneja sekä kaikki 13 vitamiinia ja 8 kivennäisainetta, joita tässä elämänvaiheessasi tarvitset joka päivä. Yksi purkki, siinä kaikki. + Vaihdevuosiin kasviestrogeeneja www.ladyvita.fi Markkinoija: Axellus Oy, 010 218 3700 on pitää sydän kunnossa ja kolesteroli kurissa. Siksi olenkin ottanut tavaksi syödä pari Möller Sydämelle -kapselia joka päivä ja elää muutenkin terveellisesti.” Tutkittu vaikutus Kolestero oliiin Sydänterrve veyt ytee en Markkinoija ark Axellus Oy, 010 218 3700 Lähde: Taloustutkimus Oy 02/2009, (N=79) www w ww.m .mo mo molle olle llle err.fi fi Jorma Nokka, 54 v. yrittäjä, harrastuksena puutyöt Priorin-kapselit ravitsevat hiukset uuteen ja terveeseen kasvuun Kliinisesti tutkittu1) Priorin antaa voimaa hiusjuurille sisältäpäin ja estää hiusten ohenemista. Hiusten kasvu aktivoituu, hiukset voimistuvat ja kasvavat vahvempina sekä terveempinä. Priorin-kapseleiden vaikutus perustuu luonnollisiin ravintoaineisiin kuten hirssiuutteeseen, vehnänalkioöljyyn, aminohappoihin ja B5-vitamiiniin. Uusien hiusten kasvu sekä hyvinvointi alkavat näkyä jo 2 kuukaudessa, paras teho saavutetaan 3-6 kuukaudessa. Sen jälkeen hoitotulosta kannattaa ylläpitää ja käyttää Priorinia säännöllisesti. www.priorin.fi 1) Kliininen tutkimus: W.Gehring, M Gloor; Zeitschrift für Hautkrankheiten Volume 75/7/8/2000 A EKIST APTE TU ST Ä EROON KOVETTUMISTA Scholl, the Scholl Logo and Great Feet Feeling are trade marks of Reckitt Benckiser. 82 % Priorin-kapseleita TTU PALAUTTAA KOSTEUDEN Pehmeät kesäjalat helposti – vihdoinkin! Schollin intensiivinen voide kovettumille ei ole mikään tavallinen kosteuttaja. Siinä on luonnollisia pehmentäviä ainesosia, jotka vähentävät kovettumia ja tekevät jaloista pehmeät. Vähentää kovettumia seitsemässä päivässä Schollin valikoimassa on kovettumille myös: • Kovettumaraspi – irrottaa kovettumat hetkessä • Jalkakylpy kovettumien hoitoon – hoitaa tehokkaasti ja pehmentää hellävaraisesti Lisätietoa osoitteessa scholl.com frutiger Schollin jalkojenhoitotuotteita myydään apteekeissa, päivittäistavarakaupoissa ja alanmyymälöissä sekä osoitteessa scholl.se.Lisätietoja saat numerosta 0290-009200. frutiger scholl.com Uusi elämä hiuksillesi. 13675_Scholl_HS_230x297_FI.indd 1 Nykyisin nautin arial 13/04/11 15.04 APTEEKISTA jokaisesta askeleesta KYSY APTEEKISTA Heidi H idi Li Lind d kätilö D3-vitamiinitipat Suomalainen peruskallio on tuhansia vuosia vanha. Joihinkin asioihin voi aina luottaa. Burana 400 mg tunnetaan tehokkaana kipu- ja särkylääkkeenä. Se alentaa myös kuumetta ja poistaa tulehdusta. Devisol Drops D3-vitamiinitipat Devisol Drops -vitamiinitipat sisältävät hyvin imeytyvää D3-vitamiinia. Neutraalin makuiset tipat voi tiputtaa joko suoraan suuhun tai annostella lusikalla, tai ne voidaan sekoittaa myös ruokaan tai juomaan. • Sisältää D3-vitamiinia • Maku-, väri- ja säilöntäaineeton • Voidaan säilyttää huoneenlämmössä myös avaamisen jälkeen Hyvinvarustetuista päivittäistavara- ja terveyskaupoista sekä ekkä 00 0 apteekeista. www.moller.fi. Markkinoija Axellus Oy, 010 218 3700 Terveet lihakset Kattavasta DeviSol-tuotesarjasta löytyy oikea valmiste koko perheelle. Lisätietoja arkisin klo 8–16 puh. 010 426 2928. Joustava sidekudos Kellosta viis, kunhan muistatte Vahva luusto burana.fi Burana 400 mg, ibuprofeeni. Useimmille Burana sopii, mutta jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, munuais- tai maksasairaus tai olet raskaana, neuvottele käytöstä lääkärin kanssa. Burana 400 mg ei tule käyttää alle 20 kg painaville lapsille eikä raskauden viimeisellä kolmanneksella. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10, 20 ja 30 tabl. DeviSol devisol.fi nauttia tärkeät aurinkovitamiinit JOKA PÄIVÄ. Uusi vahva SANA-SOL D-VITAMIINI soveltuu erityisesti aikuisille. Voitte nauttia D-hetkenne myös pehmeänä ja pureskeltavana tai nestemäisenä monivitamiinina. www.sanasol.fi SANA-SOL TEKEE HYVÄÄ JA MAISTUU HYVÄLTÄ Ä Oy, 010 218 3700. • omega-3-rasvahapot • inkivääri • FlexSystem™-yhdistelmä Markkinoija Axellus Uusi Möller Nivelille, nyt entistä tehokkaampi Orgaaninen 21

Tyypilliset värit, muodot ja tunnelmat eri toimialoilla SISUSTUS Pehmeät, orgaaniset tai vaaleat, miedot värit ja materiaalit: \\ \\ \\ Lepo, sunnuntai, rauha, hiljaisuus Luonnonläheisyys, nostalgia, turvallisuus Herkkyys, unelmointi Voimakkaat, kontrastiset värit ja teolliset, kovat materiaalit: \\ \\ \\ Modernius, kaupunkilaisuus, tehokkuus Pirteys, elinvoima, energia, ilo Jännitys, dramaattisuus Tyylikkäät, klassiset, taitetut värit ja arvokkaatmateriaalit: \\ \\ \\ 22 Arvokkuus, asema, ikä Vauraus, status Joutilaisuus

Urbaani avotakka-1_2012_boknas.pdf 1 12/16/2011 9:47:36 AM Italialainen design valaisee kotisi Story – sohva joka on ihan oma tarinansa. Foscarini edustaa korkeatasoista designkulttuuria, jonka innovatiiviseen suunnittelijaverkostoon kuuluu sekä kansainvälisesti tunnustettuja mestareita että nuoria kykyjä eri puolilta maailmaa. Adean valmistama, Petra Lasseniuksen suunnittelema Story-modulisohva on monen tarinan aihe. Storyssä selkeään puusokkeliin on yhdistetty paksunpehmeät tyynyt. Harkitut tikkaukset viimeistelevät rennon komean kokonaisuuden. Saatavana useita eri moduleita, suorasta sohvasta divaanitai kulmasohvaan. Irrotettava kangasverhoilu. www.vepsalainen.com Erilaisten kokemustaustojen ja luovuuden yhdistäminen onkin tuottanut tulokseksi persoonallisen Foscarini valaisinmalliston, jossa tekniikka ja design täydentävät toisiaan ainutlaatuisella tavalla. C M Y CM MY CY CMY K Suunnittele oma Muurame-kokonaisuus www.muurame.com Boknäs myymälät: HELSINKI Fabianinkatu 29 Puh. 09-4770 3240 Ma-Pe 10-18, La 10-16 TAMPERE Hämeenpuisto 27 Puh. 03-2255 554 Ma-Pe 10-18, La 10-15 TURKU Yliopistonkatu 12 Puh. 02-250 1466 Ma-Pe 10-18, La 10-15 VANTAA Martinkyläntie 45 Puh. 09-4770 3230 Ma-Pe 10-20, La 10-17 ESPOO | HELSINKI | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | KOTKA | KUOPIO | KUUSANKOSKI | LAHTI | LAPPEENRANTA www.boknas.fi MIKKELI | OULU | PORI | PORVOO | ROVANIEMI | SEINÄJOKI | TAMPERE | TURKU | VAASA | VANTAA Tutustu kesän uutuuksiin uusilla kotisivuillamme, www.sagaform.fi, sieltä löydät myös lähimmän jälleenmyyjäsi! www.sagaform.fi Kevään juhliin nyt helposti R-Kioskilta! Arabia KoKo -astioiden uudet karkkivärit houkuttelevat herkuttelemaan. Kata KoKo Pale Pink tai Mint -uutuuksilla ja heittäydy hetkeen. www.marimekko.fi Kokoa oma aamuhetkesi. Osta Arabia tuotteita ja voita luksusyö hotellissa. Lue lisää osoitteessa www.arabia.fi “HELSINKI” by Riina Kuikka www.vallilainterior.fi www.facebook.com/vallila NWT2009 Ad Sagaform 230x297.indd 1 2012-04-11 10:57 Staattinen Dynaaminen 221 Fogra39 TAC300 Coated Lehti Tervetuloa syksy! Uusi laukkumallisto GANT SS12 5 SP Home_9571.indd 1-2 2012-03-13 16.41 © Inter IKEA Systems B.V. 2012 Karla Syksyn 2012 mallisto Lehti | Laukkumallisto Karla myymälöissä syyskuussa | www.pentik.com Koe uusi ylellisyyys HYVÄN UNEN VIIKOT IKEA-tavarataloissa vietetään jälleen Hyvän unen viikkoja. Hyvän unen pehmeä perusta ovat patjat, tyynyt ja peitot, jotka niputimme edullisiin pakettitarjouksiin. Lisäksi olemme pedanneet tavarataloihin tarjoushintaisia tekstiilejä, valaisimia ja säilytysratkaisuja, joilla teet makuuhuoneestasi kaikkia aistejasi hellivän unelmahuoneen. Tutustu tarjouksiin osoitteessa IKEA./hyväuni 27.9.–23.10. 25 vuoden TAKUU KARIT-päiväpeitto ja tyynynpäällinen 39,95 180×280/40×60 cm. Päiväpeitto sopii 90 ja 120 cm leveisiin sänkyihin. SNÖIG-työvalaisin 19,99 Korkeus 47 cm. Testattu ja suojattu. Valonlähde mukana. Hyvä kohdevalaisin. HOVET-peili 99,78×196 cm. Alumiinikehykset. Voidaan ripustaa vaakatai pystysuoraan. GÄSPA-pussilakanasetti IKEA FAMILY -kortilla 19,99 150×200/50×60 cm. Satiinikudottua puuvillaa. Norm. hinta 29,95. Tarjous on voimassa 27.9.–31.10.2012. SULTAN TAFJORD -sijauspatja ja SULTAN STAMNES -runkopatja PAKETTITARJOUS 399,- Lev. 90 cm. Pussijousitettu 5-vyöhykkeinen patja mukailee kehoa hyvin. Testimenestyjä ruotsalaisen Testfaktan testissä 7/2011. Norm. hinta 429,- MALIN RUND -pussilakanasetti 14,99/kpl 150×200/50×60 cm. Suunnittelija suomalainen Niina Aalto. MYSA STRÅ -peitto ja GOSA VÄDD -tyyny PAKETTITARJOUS 20,- Peitto 150×200 cm, lämpöluokka 3. Helppohoitoinen tekokuitupeitto. Norm. hinta 19,99. Tyyny 50×60 cm. Matala, keskikorkea tai korkea. Norm. hinta 5,99. NYVOLL-sängynrunko 199,160×200 cm. Sälepohja, patja ja vuodevaatteet myydään erikseen. Tavaratalot Espoossa, Kuopiossa, Raisiossa, Tampereella ja Vantaalla. FICUS LYRATA -viherkasvi 19,99 Kork. 100 cm. KALASA-ruukku 9,99 Ø24 cm. Massiivihaapaa. NYVOLL-lipasto 79,- 69,45×45, kork. 52 cm. Laatikot sulkeutuvat äänettömästi vaimentimien ansiosta. IKEA./hyväuni 2609_IKEA_Hyvan_Unen_Viikot_KV_460x297.indd 1 14.9.2012 11.15 Joskus on sopivinta erottua Annamme jokaiselle Vi-Spring vuoteelle kuusi laatulupausta. Ennen kaikkea lupamme, että vuoteesi on erittäin mukava, sillä se on yksilöllisesti juuri sinulle räätälöity. Jokainen Vi-Spring vuode on tilauksen mukaisesti perinteisin menetelmin käsintehty. Se on valmistettu kaikkein hienoimmista luonnon materiaaleista, kuten sataprosenttista brittiläisestä lampaanvillasta. Olemme valmistaneet pussijousivuoteita jo yli sadan vuoden ajan ja luotamme ammattitaitoomme, joten myönnämme vuoteille elinikäisen takuun. Muuta elämäsi ja nuku täydellisiä unia ylellisessä Vi-Spring -vuoteessa. Helsinki Kaani | Imatra Imatran Masku | Järvenpää Viemerö Oy | Kuopio Kuopion Huonekalukeskus Oy | Kurikka Pohjanmaan | Lahti Finnlandia | Lempäälä Finnlandia | Oulu Finnlandia | Raahe Finnlandia | Turku Finnlandia Turku - Amore | Vaasa Kaluste Niemelä | Vantaa Finnlandia Tervetuloa uusille nettisivuillemme : www.vispring.fi Ilmaisemme itseämme eri tavoin. Jotkut meistä räiskyvämmin kuin toiset. Me JELD-WENillä uskomme monimuotoisuuteen, joten ovivalikoimamme heijastaa yksilöllisten makujen ja tyylien koko kirjon. Tarjoamme sinulle ovia useilla erilaisilla muotoiluilla, väreillä, pinnoilla, materiaaleilla, teknisillä ominaisuuksilla ja hintaluokilla. Löydät valikoimastamme varmasti silmääsi hivelevät ovet – oli tyylisi sitten nykyaikaisen tyylikäs tai ajattoman elegantti. Autamme sinua löytämään ovesi, jotka joko sulautuvat sisustukseesi tai määrittelevä kotisi luonteen. Avaa ovi mahdollisuuksiin osoitteessa www.jeld-wen.fi Doors of possibilities 142398_Punk_230x297_spread_HomeOwner_FIN.indd 1-2 19/06/12 15.23 Orgaaninen 23

3. Myytit ja tarinat Toiset mainokset ovat arkisia ja asiakeskeisiä, toiset taas ylellisiä ja myyttisiä. Sekamuotojakin esiintyy, eli arkisia ja silti myyttisiä tai ylellisiä, silti asiakeskeisiä. Jopa kokonaiset toimialat jakautuvat asiakeskeisiksi tai myyttisiksi. Asiakeskeinen, informatiivinen mainonta ei yleensä brändää tuotetta yhtä vahvasti kilpailijoista erottuvaksi kuin myyttinen mainonta, ellei tuotteella ole poikkeuksellisen ylivoimaiset rationaaliset ominaisuudet. Asiakeskeisyys viestii tuotteen rationaalisia käyttöarvoja, kun taas myyttisyys vetoaa enemmän kuluttajan unelmiin: emotionaalisiin näyttöarvoihin ja idealistisiin perusarvoihin. Brändi ja mainos on yleensä sitä parempi, mitä useammalla tasolla se vetoaa kuluttajaan. Bulkkituote voi vedota rationaalisella tasolla esimerkiksi halvalla hinnalla. Hyvin brändätty tuote tarjoaa lisäksi emotionaalista arvoa (”millainen minä olen brändin kanssa”) ja maailmankuvallista perusarvoa (”millaista arvomaailmaa kannatan, kun käytän tätä brändiä”). Tarinoilla ja myyttisyydellä voidaan rakentaa brändille merkittävää immateriaalista lisäarvoa, joka voidaan myös hinnassa rahastaa kuluttajalta pois. Myyttisyyden ja tarinoiden vahvistaminen mainonnassa tuottaa aina vahvemman ja halutumman brändin, kunhan myytit ja tarinat valitaan brändille ja kohderyhmille sopiviksi. KAIKILLA TOIMIALOILLA MYYTTISIMMÄT JA TARINALLISIMMAT MAINOKSET OVAT ENITEN PIDETTYJÄ JA MIELEEN JÄÄVIÄ. 24

Asia-argumentit Käyttöarvot Myytit ja tarinat Näyttöarvot Perusarvot 25

Myytit ja tarinat Kosmetiikka on toimiala, joka pelaa brändätyllä, immateriaalisella lisäarvolla erityisen paljon. Kuluttaja ostaa mieluusti kalliin tuoksun tai voiteen, kun se tarjoillaan jumalaisen ihanassa myyttikääreessä henkeäsalpaavan tarinan kera. Tämä on kuluttajan ja tuottajan välinen sovittu leikki – kuluttaja kyllä tietää maksavansa tuotteen lisäksi hyvästä tarinasta. Kosmetiikka siis käyttää häpeilemättä kaikkia mahdollisia ja mahdottomia myyttejä, joista tässä on mainittu vain kyseiseen tutkittuun mainosjoukkoon osuneet. KOSMETIIKKA Naisen myytit: \\ Femme Fatale, Lolita, Supernainen, Domina, Luonnonlapsi, Enkeli, Keiju, Huippumalli, Runotyttö, Seksiobjekti Täydellisyyden myytti: \\ Virheetön posliini-iho Tieteen myytti: \\ Graafit, solubiologia Taika-aineen myytti Puhtauden myytti: \\ Valkoinen, läpinäkyvä Luonnollisuuden myytti: \\ Alaston, ei meikkiä \\ Viettely, vallankäyttö, aarteen etsintä, seksi, uneksiminen ja herttaisuus hahmoissa ja tarinoissa Omaperäinen visuaalinen toteutus Brändien erottuminen 26

Ylellinen NUOREKKAAN IHON SALAISUUS ON NYT ULOTTUVILLASI. Pisara pisaralta, tunne 10 vuotta nuorekkaampi iho.* GÉNIFIQUE IHON NUOREKKUUTTA AKTIVOIVA TIIVISTE Advanced Génifique vahvistaa ja aktivoi 10:tä nuorekkaan ihon tunnusmerkkiä:** JUONTEET GEENITUTKIMUKSEN INSPIROIMA. 14 VUOTTA TUTKIMUSTYÖTÄ. 9 PATENTTIA. PIENI SILEYS RYPYT MOLEKYYLI SUURI ERO KIMMOISUUS HELEYS ELINVOIMAISUUS KIRKKAUS KIINTEYS TASAISUUS TÄYTELÄISYYS Uusia tutkimustuloksia Advanced Génifique -tiivisteen tehosta: Ihon nuorekkuuden tunnusmerkit on helppo nähdä, mutta tutkijoiden mukaan ihon iän voi arvioida myös ihoa koskettamalla. Näe ja tunne ensimmäiset tulokset vain 7 päivässä**: sileämpi, täyteläisempi ja heleämpi iho. Jo yhdessä kuukaudessa, iho tuntuu kosketettaessa 10 vuotta nuorekkaammalta.* CELLULAR PERF Miksi kaksoisko *Ihotautilääkärin suorittama ihon tiiviyden analyysi käyttäen tactile atlas – menetelmää – 43 naista testasi tuotetta 4 viikon ajan. **Ihotautilääkärin suorittama analyysi ja naisten tekemät itsearvioinnit – 34 naista testasi tuotetta 4 viikon ajan. F I L L O X A N E Saatavilla Stockmanntavarataloista ja Stockmann Beauty -myymälöistä Kauneuden Juhlaa -tapahtuman ajan 6.–16.3.2014. Hinta Stockmannkanta-asiakaskortilla. HUIPPUETU! 75 ML -TIIVISTE 50 ML:N HINNALLA. HINTA 99,ARVO 148,50. RAJATTU ERÄ. ■ MENEE SYVÄLLE HIUSKUITUUN Filloxane on pieni molekyyli, joka pystyy muuttamaan koostumustaan nestemäisestä kiinteäksi. Edistyksellinen Fibralogy-teknologia auttaa Filloxane-molekyyliä pääsemään syvälle hiuskuidun sisään. ”MAHTAVAA! OLEN VIIMEINKIN SAANUT UNELMIENI PAKSUT HIUKSET.” Lara Stone. Lancome_Genifique_DP_460x297_FI_3.indd 1 2014-02-20 17:07 ■ HIUSKUITU LAAJENEE SISÄLTÄPÄIN Filloxane-molekyyliä sisältävä koostumus luo hiuskuituun ainesta, joka kiinteytyessään laajenee ja hiuksista tulee välittömästi paksummat. UUTUUS 3 ARCTIC TOUCH PUHDAS IHO+ SISÄLTÄÄ FILLOXANEAINESOSAN ■ PITKÄKESTOINEN Filloxane-molekyylin vaikutus on pitkäkestoinen, sillä se säilyy hiuskuidun sisällä jopa 10 pesukertaa*. FILLOXANE – TEKEE HIUKSISTASI PAKSUMMAT*: *Mittaustulos, Filloxane-molekyylin säilyvyys hiuksissa 10 pesukerran jälkeen. ■ FILLOXANE MENEE SISÄLLE HIUSKUITUUN. HIUS LAAJENEE SISÄLTÄPÄIN. ■ SÄILYY HIUSKUIDUN SISÄLLÄ JA PAKSUNTAA SITÄ JOKAISELLA PESULLA. ■ HIUKSET OVAT PAKSUMMAT JO VIIDEN PESUN JÄLKEEN*. TIETEELLISESTI TODISTETTU. HIUKSET MUUTTUVAT PAKSUMMIKSI JA TUUHEAMMIKSI. TEHOKKAAT PUHDISTUSTUOTTEET IHOSI YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN F I B R A L O G Y Skin enriched with the moisture of Silk Puhtaan ihon KOSTEUTTAMISEKSI ja RAVITSEMISEKS Hyvin kosteutunut iho pystyy toimimaan parhaiten. SEN palautamme iholle sen hyvän kunnon. Ensimmäinen va ravitsee ja elvyttää ihon. Uuden CELLULAR PERFORMA koostumus ja Koishimaru Silk EX torjuvat ihon ikääntym ja elpyneen. KATSO, KUINKA FILLOXANE TOIMII: www.lorealparis.fi Mitä jos ihon puhdistaminen ei olisi vain meikin ja epäpuhtauksien poistamista, vaan myös ensimmäinen askel tehokkaaseen ihonhoitoon? Olemme kehittäneet ihoa hoitavat puhdistustuotteet, jotka sisältävät pohjoisen luonnon raaka-aineita ja huomioivat ihon yksilöllisiä tarpeita. Valitse ihotyypillesi sopiva tuotesarja ja tunne raikas kosketus ihollasi. *Itsearviointi, 245 naista, shampoon ja hoitoaineen käytön jälkeen. Lue lisää lumene.fi LOPF 2905 Fibralogy_foldout.indd 2-3 2014-07-04 14:58 AC942_SkinCareCellPerf_Olivia_460x297.indd Toutes les pages UUSI! RAIKASTAVA PUHDISTUSVAAHTO MATT TOUCH NORMAALI/SEKAIHO + RAIKASTAA SENSITIVE TOUCH RASVOITTUVA/SEKAIHO + TASAPAINOTTAA HERKKÄ IHO/KAIKKI IHOTYYPIT + RAUHOITTAA fax (+39) 039 9270192 BRIGHT TOUCH KUIVA/NORMAALI IHO + KOSTEUTTAA 14FEB14 SOFT TOUCH sironi.gdep@sironi.it 230x297 Gloria SF SironiGD&P tel.(+39) 039 9285410 POHJOISEN LUONNON VOIMA – TIETEEN JALOSTAMANA MILJOONITTAIN UUSIA SOLUJA JOKA PÄIVÄ IHO ON KUIN UUDESTISYNTYNYT, TÄYTELÄINEN JA ELINVOIMAINEN. AG E CE N A CELL REN CT AI FE SS ER P 95% R HA N P A * tuotetta testanneista Iiriksen lukijoista suosittelisi sitä AL L E Y S TÄ V Ä LL EE 20 vuoden tutkimuksen inspiroimana olemme tehneet sen mahdolliseksi. Ihon uudistuminen hidastuu 50 ikävuoden jälkeen. Tuolloin äitisolujen, uusien solujen lähteen, aktiivisuus vähenee. Juuri tästä syystä L’Oréal Paris on kehittänyt 20-vuotisen ihosolujen biologian tutkimuksensa inspiroimana uuden Age Perfect Cell Renaissance -ihonhoitotuotteen. ”IHONI ON KUIN UUDESTISYNTYNYT.” Julianne Moore, 53v. Ihon äitisolut ovat herkkiä vapaiden radikaalien vaikutuksille. Age Perfect Cell Renaissance sisältää muun muassa Natecium® anti-oksidanttia. Vaikuttavat tulokset osoittavat, että miljoonat solut syntyvät nopeammin ihon pintaan ja tekevät siitä kuin uudestisyntyneen, säteilevän ja elinvoimaisen. Koe ensimmäinen ihonhoitotuotteemme, joka stimuloi intensiivisesti solujen uudistumista. CMYK www.facebook.com/LorealParisSuomi File PDF HiRes *Tuotetestiin osallistui Suomessa 127 Iiriksen lukijaa viikolla 4/2013. www.lorealparis.fi LORF 0628_AgePerfect_CellRenaissance_DP_460x297_stampel.indd All Pages 2014-03-20 13:29 Soggetto: v1.291 Rilegatura: Asiakeskeinen Myyttinen MAINOS MAINOS SUVIN TOP 5 Maailmassa on loputon määrä mahtavia meikkituotteita. Tässä viisi tämän hetken suosikkiani, joita ilman en pärjää: Suvi Tiilikainen, L’Oréal Paris -meikkitaiteilija. 1. 916 5. VOLUME MILLION LASHES -MASKARA Ikuinen klassikko, joka pitää lupauksensa. Yltäkylläistä volyymiä, joka tekee ripsistä runsaammat, tuuheammat ja kauniisti erotellut. Mitä muuta voi maskaralta toivoa? 2. SUPERLINER PERFECT SLIM 842 -SILMÄNRAJAUSTUSSI Silmänrajauksesta on viime aikoina tullut luonteva lisä maskaralleni. Se korostaa silmän muotoa ja luo vaikutelman pidemmistä ripsistä. Super Liner Perfect Slim -silmänrajaustussissa on 0,4 mm huopakärki, joka antaa tarkan lopputuloksen. Sen avulla voi tehdä superohuen rajauksen tai luoda jotain täysin erilaista. Täydellistä! 1. 202 3. Vinkki: Muista lisätä silmäluomelle aina pohjustusvoidetta tai meikkivoidetta ja puuteria ennen rajausta. Näin lookisi kestää koko päivän! PARRANSÄNKI – EI HAITTAA LAITA HERKKÄ IHOSI TESTIIN Älä unohda viimeistellä kulmakarvojasi, ne kehystävät kasvosi! Valitse Color Riche Le Brow, jonka toisessa päässä on kulmakynä ja toisessa harja-applikaattori. Harjaa kulmiin kaunis, siisti muoto ja täytä tyhjät kohdat kulmakynällä. TA AT K Kokeile 28 SIN AI RAH 3. COLOR RICHE LE BROW -KULMAKYNÄ 4. TRUE MATCH -MEIKKIVOIDE JA -PUUTERI 4. Suuri suosikkini ja todellinen klassikko, johon palaan aina uudestaan. True Match on meikkivoide, joka sulautuu ihonsävyysi ja tasoittaa sitä. 10 sävyä, joiden joukosta löydät helposti omasi! päivää TA KUU Vinkki: Löydä oma True Match -sävysi osoitteessa www.lorealparis.fi/truematchmaker 5. COLOR RICHE LE VERNIS -KYNSILAKKA 2. YOUTUBE LOGO SPECS UUTUUS PRINT VÄHENTÄÄ IHON PUNOITUSTA, KIREYTTÄ JA KUIVUUTTA main red PMS 1815C white black C0 M0 Y0 K0 C100 M100 Y100 K100 WHITE on light backgrounds standard on dark backgrounds standard gradient bottom PMS 1795C C0 M96 Y90 K2 EI SISÄLLÄ PARABEENEJA, VÄRIAINEITA EIKÄ HAJUSTEITA Lue lisää tuotteista ja takuusta osoitteesta NIVEA.fi/sensitive Rakastan sitä efektiä, jonka erilaiset tekstuurit antavat kynsilleni! Juuri nyt suurin suosikkini on sävy 842 Sequin Explosion. Sillä saat jalokivimäistä kimalletta jokaiselle sormelle. Kukapa ei haluaisi vähän luksusta arkeen tai juhlaan? Toinen suosikkini on sävy 916 Confetti, joka antaa kynsille tyylikkään pilkullisen tekstuurin. Se sopii erityisen hyvin roosan sävyn 202 Marie Antoinette päälle, jolloin pilkut näkyvät vielä paremmin! C13 M96 Y81 K54 BLACK Lisää inspiraatiotano gradients ja vinkkejä löydät osoitteesta: no gradients youtube.com/LorealParisSuomi www.lorealparis.fi watermark watermark LORF 0448_MUA_Advertorial_Top5_230x297.indd 1 stacked logo (for sharing only) 2013-12-18 16.21 stacked logo (for sharing only) Vauva 215 x 280 Mainos Mainos Heitä hyvästit pigmenttiläiskille I ennen käyttöä 4 Vk:n JäLkeen 8 Vk:n JäLkeen 12 Vk:n JäLkeen hon sävy- ja pigmenttimuutokset kiusaavat kaikenikäisiä. Jopa 32 prosenttia naisista kertoo kärsivänsä kirjavasta ihosta, 23 prosenttia maksaläiskistä tai pigmenttimuutoksista. Vaikka läiskät ovat vaarattomia, ne saavat ihon näyttämään vanhemmalta, ja ne halutaan siksi hoitaa pois. Avuksi kannattaa ottaa ihonhoitotuotteet, jotka lupaavat tasoittaa ihon kirjavuutta ja vaalentaa sekä estää pigmenttiläiskiä. Myös pigmenttiläiskien ennalta ehkäisyyn kannattaa panostaa, sillä kerran tultuaan läiskä pysyy harvoin kokonaan poissa. Läiskittymiseen ei ole yhtä syytä. Taustalla voivat olla hormonaaliset muutokset, ikääntyminen, raskaus, e-pillerien käytön aloittaminen tai lopettaminen, vaihdevuodet, hormonikorvaushoito, ihosairaudet tai lääkehoidot. Ne voivat saada ihon pigmenttisoluja muodostamaan tavallista enemmän ruskean värin aiheuttajaa eli melaniinia. Koska aurinko aktivoi melaniinin muodostumista, iho on hyvä suojata ympärivuoden päivällä voiteella, jossa on suojakerroin. Hangilla tai vesillä liikkuessa kannattaa lisätä vielä kasvoille ja kaulalle aurinkosuojavoidetta. AUTA IHOA: Pigmenttiläiskät ilmestyvät kasvoille nopeasti ja aina yllättäen. Hoitoapua saa ihon kirkastamiseen ja pigmenttiläsikien vaalentamiseen kehitetyillä Eucerin Even Brighter -hoitotuotteilla. Ne kirkastavat ja tasoittavat ihon sävyä jo neljän viikon säännöllisen käytön jälkeen. Päivittäin käytettynä tuotteet myös ennalta ehkäisevät pigmenttimuutosten syntymistä. Päivävoiteen 30 suojakerroin suojaa tehokkaasti ihoa läiskien kehittymistä aktivoivilta auringon ultraviolettisäteiltä. Hoida itsellesi kaunis, kirkas iho ”Pigmenttiläiskät ilmestyivät kasvoilleni kun olin yli 40-vuotias. En viihdy auringossa, silti suojaan ihoni päivällä. En ole aiemmin käyttänyt puhdistusainetta enkä yövoidetta. Nyt huomaan selvän eron ihossani. Se on selvästi kirkastunut ja tullut joustavammaksi. Lapsenikin kommentoi, että ihoni näyttää nyt sileämmältä.” Tummat pigmenttiläiskät ovat monen mieliharmi. Turhaan, sillä hyvä ja säännöllinen ihonhoito oikeilla tuotteilla tasoittaa ihonväriä ja haalistaa läiskiä. ”Olen paljon ulkona, sillä viihdyn puutarhatöissä. Käytin voiteita yhdessä seerumin kanssa. Voiteet tuntuivat hyviltä ja tuoksu oli sopivan mieto. Poskipäissä olleet pigmenttiläiskät haalenivat Marke, liki näkymättömiin. Iho tuntuu nyt pehmeältä. Opin testin myötä myös puhdistamaan ihoani ja käyttämään kosteusvoiteita.” 2. LevITä PUHTAALLe IHOLLe kosteuttavaa päivävoidetta, jossa on tehokas UV-suoja. 48 v. N JOUSTAVA TUUHEAT RIPSET 3. AUTA IHOA TIesITKÖ? • Pigmentoituminen lisääntyy ikääntymisen myötä, etenkin vaihdevuosien jälkeen. palautumaan yön aikana uudistavalla ja rauhoittavalla yövoiteella. ”Vuosia sitten raskauden jälkeen sain tumman ylähuulirajauksen. Onneksi se haihtui aikanaan pois. Nyt testin alkaessa minulla oli läiskiä kaulalla ja kasvojen ihonväri oli kirjava. Käytin voiteita ja seerumia joka päivä. Pidin voiteiden tuoksusta. Voiteet imeytyivät hyvin ja toimivat myös meikin alla. Helppoa, että päivävoiteessa on aurinkosuoja. Levitin kosteusvoidetta kaulallekin. Kaulanhoidosta tuli testin myötä rutiini. Kasvojen ja kaulan ihon väri on nyt selkeästi tasaisempi.” 4. UUSI TeHOsTA IHOA SCANDALEYES LYCRA FLEX MASCARA kirkastavien ja vaalentavien voiteiden vaikutusta hoitotiivisteellä ja pigmenttimuutoksia vaalentavalla täsmätuotteella. Levitä seerumia koko kasvoille, täsmätuotetta läiskän päälle. Anna niiden kuivahtaa hetki iholla ennen voiteiden levittämistä. Päivi, 50 v. • Aurinko on pigmenttiläiskien suurin vihollinen. Tehohoida tarkkarajaista pigmenttimuutosta levittämällä sen päälle korjaavaa ja vaalentavaa täsmätuotetta. 1. PUHdIsTA IHO hyvin aamulla ja illalla. Riitta, 65 v. • Iho tarvitsee aurinkosuojaa ympäri vuoden. • UVA-säteet tunkeutuvat ikkunan läpi. Eucerin_addu_KK.indd 2-3 HÖYHENENKEVYT LYCRA® -KOOSTUMUS OSTUMUS ANTAA RIPSILLE TUUHEUTTA JA JOUSTAVUUTTA HELPOSTI KERROSTETTAVAA VOLYYMIA AAMUSTA ILTAAN KERROSTA RIPSET NIIN PAKSUIKSI UIKSI KUIN USKALLAT! 8.4.2014 14:43:36 MAINOS MAINOS L’Oréal Paris Nutri Gold -kasvoöljy HEMMOTTELE IHOASI Kauneuden ja Terveyden lukijat testasivat uutta L’Oréal Paris Nutri Gold -kasvoöljyä ja ihastuivat. Kokeilijoista 80 prosenttia totesi, että kasvoöljy on täydellinen lisä päivittäiseen ihonhoitoon tai juuri mitä iho kaipaa. K asvoöljyt ovat ihonhoidon uusi, innostava ilmiö. Kauneuden ja Terveyden testiryhmään tuli runsaasti osallistujia, joista suurimmalla osalla ei aiemmin ollut tapana käyttää kasvoöljyä. Testaajat olivat iältään 19-41-vuotiaita. ”Kokelin ensimmäistä kertaa ja yllätyin positiivisesti. Tuote ylitti odotukset. Iho voi nyt hyvin”, totesi testiryhmään kuulunut Riikka, 25. ”Käytin Nutri Goldia ensin pelkästään iltaisin yövoiteen sijaan, koska pelkäsin ihoni rasvoittuvan liikaa, mutta pian siirryin käyttämään myös aamuisin meikin alla. Iho pysyi kauniina ja mattana koko päivän ja voi nyt todella hyvin.” Heidi, 41 80% ”ÖLJY RAVITSEE JA SAA IHONI TUNTUMAAN SAMETINPEHMEÄLTÄ.” Natasha Poly, huippumalli K&T_214.indd 5 NAISISTA SANOO, ETTÄ NUTRI GOLD ON TÄYDELLINEN LISÄ PÄIVITTÄISIIN IHONHOITO­ RUTIINEIHIN TAI JUURI SITÄ, MITÄ IHO KAIPAA.* * Kauneus ja Terveys -lehden kuluttajatutkimus, kysymyksellä oli 145 vastaajaa. L’Oréal Paris Nutri Gold -kasvoöljy kosteuttaa ja ravitsee ihoa. Se tekee ihosta pehmeämmän, kiinteämmän tuntuisen ja heleämmän. Nutri Gold on riittoisa. Vain kolme pisaraa kasvoöljyä riittää. Öljy levitetään puhdistetuille kasvoille kevyesti hieroen. Jos ihossa on kuivia kohtia, kasvoöljyä voi annostella hiukan enemmän. Kasvoöljyä voi käyttää aamulla ja illalla sellaisenaan tai oman kosteusvoiteen alla. Sen päälle voi levittää tavalliseen tapaan pohjustus- ja meikkivoidetta. ”Yllätyin, miten miellyttävää öljyä oli käyttää. Siitä ei jäänyt rasvaista tunnetta. Meikin levittäminen öljyn päälle oli helppoa, meikki pysyi hyvin ja näytti raikkaalta”, kertoi Reetta, 29. L’Oréal Paris Nutri Gold sisältää useita kasviperäisiä ja eteerisiä öljyjä: laventelia, rosmariinia, geraniumia, appelsiinia, ruusua, kamomillaa ja meiramia. ”Ihana tuoksu. Ei jätä ihoa tahmaiseksi. Silottaa ihoa. Loistava tuote päivittäiseen käyttöön”, sanoi Laura, 24. ”Tuoksu on virkistävä, muttei liian voimakas tai häiritsevä.” Sari, 40 GEORGIA MAY JAGGER käyttää Scandaleyes Lycra® Flex -mascaran sävyä 001 Black. /RimmelLondonFI FI.RIMMELLONDON.COM LYCRA® is a registered trademark of INVISTA and is used under license to Coty UK’s #1 colour cosmetics brand based on sales data as reported by IRI for the period ending 11 August 2012. Pohjoinen ilmasto ja vuodenaikojen vaihtelut altistavat ärsytystekijöille, jotka voivat kuivattaa ihoa ja saada sen menettämään heleytensä. L’Oréal Paris Nutri Gold -kasvoöljy ravitsee tehokkaasti sekä päivällä että yön aikana. ”Ihoni kunto parani huomattavasti, siitä tuli elinvoimainen ja hehkuva. Käytin öljyä aamuin ja illoin. Aamuisin kasvoöljy riitti yksistään meikin alla”, sanoi Mira, 21. ”Kasvoöljy ravitsee ihoa ja tuo uuden hehkun kasvoille. Tuote myös tuoksuu ylelliselle.” Milla, 38 Jopa 90 prosenttia muita kasvoöljyjä käyttäneistä testaajista voisi vaihtaa vakiotuotteensa Nutri Goldiin*. ”Helppo käyttää, imeytyy nopeasti ja ihana varsinkin meikin alla. Tuoksuu ihanalle!” kommentoi Katja, 28. ”Jos on kuiva iho, niin suosittelen oikein lämpimästi!” Kristina, 26 ”Kasvoöljyn koostumus on silkkinen, se levittyy iholle helposti ja saa kasvot hetkessä uskomattoman pehmeiksi. Pipettipulloa oli helppo käyttää ja annostelu oli helppoa. Tuote jää ehdottomasti käyttöön.” Terhi, 27 * Itsearviointi, 102 vastaajaa. www.facebook.com/LorealParisSuomi 11.2.2014 15.52 Arkinen 27

Myytit ja tarinat Muoti-, kosmetiikka- ja matkamainonta on hyvinkin ylellistä ja myyttistä, paljon unelmaista lisäarvoa kuluttajalle antavaa. Muotimainonta on hulluinta. Siltä kuluttaja oikein toivoo surrealistisia fantasioita, mitä mielikuvituksellisempia, sen parempi. Joskin myös tuotteen tulisi näkyä tarpeeksi isolla, että siitä saa selvää. MUOTI Naismyytit: \\ Femme Fatale, Lolita, Domina, Supernainen, Luonnonlapsi, Enkeli, Huippumalli, Runotyttö, Seksiobjekti, Barbie… Satujen myytit: \\ Punahilkka, Tuhkimo, Lumikki, Prinsessa Ruusunen, Kaunotar ja Hirviö, Tarzan… Historian myytit: \\ Aikakaudet, tyylit Yläluokan ja ylellisyyden myytit Joutilaisuuden tarinat Ajattomuus, unenomaisuus Omalaatuiset tarinat, fantasiat Omaperäinen visuaalinen toteutus Brändien erottuminen 28

PAL.VKO 2012-50 1 20 1 2 6 4148 82 79 3235 279323-12-12 Ylellinen _0V3G8_TH_DPS_460x297_Olivia_FIN.indd 1 12EL12_rolex_31922.indd 140 7/17/12 4:54 PM _0V3G8_TH_DPS_460x297_Olivia_FIN.indd 2 7/17/12 4:54 PM 8.11.2012 11:50:05 w w w. h A G lO f S . f i filled with experience HAGLÖFS LOGOTYPE B A S I C LO G O TY P E . TO B E U S E D A S N E G ATI V E WH I TE O N A B LA C K O R D A R K B A C K G R O UND Lancel Shop Stockmann Ground Floor O UtSt An di n G O UtdO O r eQ U i p Me nt Asiakeskeinen Myyttinen PLEASE C O N TAC T H AG LÖ F S I F YO U R EQ U I R E ASSI STA N C E O R AD VI C E W I T H T H E APPLI C AT I O N O F T H E LO G O TYPE T EL + 46 226 670 00, FAX + 46 226 571 59 PJ12-0070 Olivia_Insulation_230x297mm_Oct 3_FI.indd 1 2012-09-21 09:29 LANCEL_1ER FLIRT_230X297_GLORIA_FINLANDE.indd 1 31/10/12 13:51 Kalevala Koru Kaksin korusarja vain meiltä. Myös kätevästi verkkokaupasta timanttiset.fi KAKSIN korvakorut 59,90 (64,90) 3390-10632 109,- Shock Absorber Max Sport Erittäin tukeva urheiluliivi isolle povelle! Topin etuosan kolminkertainen materiaali sekä leveät ja säädettävät olkaimet takaavat maksimaalisen tuen. Hengittävä ja kosteutta iholta siirtävä materiaali. Tukitaso 4. – itsevarmuus näkyy päällepäin KAKSIN kääty 3490-10641 KAKSIN kaulakoru 199,- 236 Fogra39 TAC300 Coated GA NT . CO M 3490-10640 159,- David Basic Dance housut 39,90 Nike Pro Print caprit ,90 (59,-) KAKSIN rannekoru 3690-10568 (43,-) David Basic treenitoppi 34,90 (52,-) David Basic slim treenicaprit 34,90 (47,-) Voita triumph Shapewear-aluSVaatteita www.facebook.com/Triumph.International.Suomi 99,- David Tropic Boat-T treenipaita 39,90 (55,-) www.intersport.fi Tyylikonsultti Leena Sarven vinkit upeasta Aurora-mallistosta ET-lehden lukijoille Merkkilasit alk. 179€ www.marimekko.fi © Moomin Characters ™ Hinta sisältää kehykset hintaryhmästä alk. 179€ sisältäen vakioyksiteholinssit (1.5). Muut linssit ja lisämukavuudet hinnaston mukaan. ©2013 Specsavers Optical Group-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään. Katso lähin Specsavers Optikko -liike: www.specsavers.fi UpeA UUtUUS MUUMI-fANeIlle! MOOMIN KIDS Kirkkaansininen, fuksia, tummansininen Koot 21-33 MOOMIN Aikuisille fuksia ja tummanruskea Koot 36-42 Kehysmallit ylhäältä alas: Aurora 06, Aurora 10, Aurora 13 Valikoima voi vaihdella myymälöittäin. Untitled-5 1 Arkinen 7.3.2012 15.21 29

Myytit ja tarinat Automainonta luottaa yhä paljon ”kultaisen vasikan” myyttiin esittelemällä toinen toistaan komeampia peltilehmiä. Kuluttajat taas tuntuvat pitävän mainoksista, joissa kerrotaan, millaista on elää auton kanssa, eikä pelkästään omistaa. Eli jotain muutakin sen auton lisäksi. Automainonta hyödyntää jonkin verran ikimyyttejä vapaudesta, vaeltamisesta, seikkailusta. Kuvataan autoa myyttisissä maisemissa vuoren huipulla, autiomaassa, suurkaupungissa, Lapissa ja niin edelleen. AUTOT Statustarinat, vauraus Menestyksen myytti: \\ Auto kertoo asemasta Kultaisen vasikan myytti: \\ Autonpalvonta Matkatarinat: \\ On the road Seikkailun myytti, löytöretkeily Vapauden myytti: \\ Vapaa kuin taivaan lintu Hauskan arjen tarinat Lemmikki- ja otustarinat Keskeistä infoa unohtamatta Todellinen hinta varusteineen olisi mieluisa 30

Ylellinen Ostotutkimus 2013 YLELLISYYS VAKIONA. Uusi ŠKODA Octavia Avaruus ympärilläsi Vain ne, jotka ovat istuneet tässä, tietävät miltä tuntuu Volvon ylellinen Summum-varustelu. Volvo XC60 ja XC70 –malleissa on nyt mm. laadukas nahkaverhoilu, sähkötoiminen kuljettajanistuin muistilla, aktiiviset Xenon-ajovalot ja City Safety –järjestelmä. Volvon laaja varustelu ja vertaansa vailla oleva ajonautinto on suunniteltu sinua varten. Volvo XC60 ja XC70 –malleihin on nyt saatavana ylellinen Summum varustelu-etu. Voimassa rajoitetun ajan. Etusi jopa 4 000 € Volvo XC60 Summum –mallisto alkaen: autoveroton hinta 35 500 €, autovero 10 342,58 €, kokonaishinta 45 842,58 € + toimituskulut 600 €. Autoetu alkaen: vapaa 875 €/kk, käyttöetu 680 €/kk. EU-yhd. 5,3−10,7 l/100 km, CO2 139−249 g/km. Volvo Sopimus alkaen: 48 €/kk (3 vuoden sopimus, 20 000 km/vuosi). Kuvan auto erikoisvarustein. Volvo XC70 Summum –mallisto alkaen: autoveroton hinta 41 800 €, autovero 12 191,98 €, kokonaishinta 53 991,98 € + toimituskulut 600 €. Autoetu alkaen: vapaa 985 €/kk, käyttöetu 790 €/kk. EU-yhd. 5,3−10,6 l/100 km, CO2 139−248 g/km. Volvo Sopimus alkaen: 49 €/kk (3 vuoden sopimus, 20 000 km/vuosi). Uusi ŠKODA Octavia tuo avaruuden ympärillesi. Se on kasvanut mitoiltaan ja tarjoaa huikeat sisä- ja tavaratilat. Uusimman moottoriteknologian ansiosta kulutus ja päästöt ovat hämmästyttävän alhaiset. Uusi Octavia yhdistää ainutlaatuisella tavalla tilaa, tyyliä, turvallisuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Se on nyt auto, joka on aivan omaa luokkaansa. Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS VolvoMY13_Tuulilasi_434x280.indd 1-2 ŠKODA Octavia kokonaishinta alk. 21 766,33 €, autoveroton suositushinta alk. 17 865 € + arvioitu autovero 3 901,33 € CO2-päästöllä 114 g/km, yhdistetty kulutus 4,9 l/100 km. Malliston yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: 3,8–6,1 l/100 km ja 99–141 g/km. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein. ŠKODA Octavia alk. 21 766,33 € volvocars.fi Tutustu uuteen Octaviaan tarkemmin: skoda.fi Tykkää meistä facebook.com/SkodaSuomi 24.1.2013 14:02:54 KESKIVERTOPERHEESSÄ ON 1,5 AIKUISTA, PUOLIKAS KOIRA SEKÄ 1,8 LASTA. ME SUUNNITTELIMME UUDEN AVENSIKSEN SINULLE, JOKA ET JÄTÄ ASIOITA PUOLITIEHEN. TOYOTA TOUCH & GO 583 €/kk* UUSI TOYOTA AVENSIS. KUN KESKIVERTO EI RIITÄ. Uusi Avensis tuo poikkeuksellisen korkeatasoisen suorituskyvyn ja varustelun suurten perheautojen luokkaan. Tästä yhtenä esimerkkinä saatavilla oleva Multidrive-S-automaattivaihteisto, joka vaihtaa portaattomasti ja huomaamattomasti, mutta tarjoaa kaupunkiajossa saman polttoaineenkulutuksen kuin manuaalivaihteisto. Elämääsi helpottaa nyt myös uuden sukupolven multimediajärjestelmä, Toyota Touch & Go. Tämä tekee Avensiksesta nimenomaan Sinun autosi. Peruutuskameran ja navigaattorin lisäksi Toyota Touch & Go tuo vaivattomasti Bluetooth-yhteyden avulla suureen kosketusnäyttöön Google-paikkahaun, kaikki puhelimesi yhteystiedot, MP3-soittimesi musiikin, sekä alati laajenevan määrän Toyotan kehittämiä mobiilipalveluja. Tervetuloa luomaan yhteys uuteen Avensikseen nyt lähimmässä Toyota-liikkeessä. Avensis-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 18 960 €, arvioitu autovero 6 142,97 €, arvioitu kokonaishinta 25 102,97 €. Vapaan autoedun verotusarvo alkaen 585 €/kk. alkaen 625 €/kk. EU-yhdistetty kulutus 4,5-7,0 l/100 km, CO2-päästöt 119-173 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. Avensis Linea Sol alkaen: autoveroton suositushinta 21 090 €, arvioitu autovero 6 842,91 €, arvioitu kokonaishinta 27 932,91 €. Vapaan autoedun verotusarvo Asiakeskeinen XXXX_TO_MC_AVENSIS_434x280.indd 1 * Honda CR-V 2.0i 2WD Comfort, Honda Easy Go -rahoitus All In One taso 2: Hinta toimituskuluineen 35 884,07 €, käsiraha 0 €, sopimusaika 36 kk, kuukausierä 582,77 €, viimeinen suurempi erä 21 997,30 €. Kuukausierä sisältää koron 4,95 %, perustamismaksun 149 €, käsittelymaksun 8 €/kk ja huoltokulun 49,60 €. Luottokustannukset yhteensä 4 762,06 €, KSL:n mukainen todellinen luottohinta 40 646,13 € ja KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 5,60 %. Sopimuksen max ajokilometrit 45 000 km. Sopimus sisältää hyvityshintatakuun 21 452,13 € sopimuksen päättyessä. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Lisätiedot www.hondaeasygo.fi Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 2WD (bensiini), autoveroton hinta 25.429 €, autovero 9.855,07 €, kokonaishinta 35.284,07 € + toimituskulut, CO2-päästöt 168 g/km, EU-keskikulutus 7,2 l/100 km. Honda CR-V 2.0i-VTEC Comfort 4WD (bensiini), autoveroton hinta 26.538 €, autovero 10.742,20 €, kokonaishinta 37.280,20 € + toimituskulut, CO2-päästöt 173 g/km, EU-keskikulutus 7,4 l/100 km. Myyttinen 19.4.2012 13.07 UUSI FORD B-MAX AVAA OVET UUSILLE MAHDOLLISUUKSILLE #MicraAttitude Poistaa esteet tieltäsi: B-pilari on integroitu Easy Access -oviin. Uusi FORD B-MAX alkaen 19.260,41 € (+ toim. kulut 600 €) 1.5 m "Koko kyljeltään avautuva Fordin uusi B-MAX on kätevä perheauto." "Varsinainen tilaihme." (TM 15/2012) (HS/Oikotie.fi Autot 08/2012) "Koeajajien mielestä avoin kylki tekee autoon kapuamisen poikkeuksellisen helpoksi." (IS 09/2012) TOISET NE USKALTAA ford.fi Uusi Ford B-MAX alkaen 19.260,41 € (autoveroton hinta 14.950 €+ arvioitu autovero CO2-päästöillä 139 g/km 4.310,41 €). Hintaan lisätään liikekohtaiset toimituskulut 600 €. Ford B-MAX -malliston CO2-päästöt 104–149 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 4.0–6.4 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. UUSI NISSAN MICRA Uusi ŠKODA Superb Arjen ylellisyyttä B-MAX_217x280_TL.indd 1 ALK. 13 440 € (Hinta sisältää 600 €:n toimituskulut. Autoveroton hinta 10 546,12 €, autovero 2 293,88 €) UUSI NISSAN MICRA JA GOOGLETM:N PAIKKAPALVELUT. LÖYDÄ ENEMMÄN. NissanConnect | Älyavain 19.11.2012 9.37 | CO2-päästöt alkaen 99 g UUSI NISSAN MICRA. GO GET IT. EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: 4,3-5,4 l/100km, 99-125 g/km. JOKO MENNÄÄN. www.mercedes-benz.fi Suomalaista autohistoriaa. Uusi ŠKODA Superb on näyttävämpi kuin koskaan ennen. Škodan tyylikkäästi uudistunut huippumalli tarjoaa huikeat sisäja tavaratilat, huipputeknologiaa ja -turvallisuutta ja on nyt vertailukohta mukavuudelle, joka ylittää reilusti totutun tason. Maahantuonti: HELKAMA Vuokraus: AVIS skoda.fi ny Erik tm o yy iser nn ä iss ä! Uusi A: Suomi Edition. ŠKODA Superb kokonaishinta alk. 27 586,86 €, autoveroton suositushinta alk. 21 440 € + arvioitu autovero 6 146,86 € CO2-päästöllä 138 g/km, yhdistetty kulutus 5,9 l/100 km. Malliston yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: 4,2–9,3 l/100 km ja 109–215 g/km. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein. Tykkää meistä facebook.com/SkodaSuomi Made in Finland. Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalta valmistuu pian ensimmäiset Suomessa tehdyt A-sarjan Mercedekset sekä 100 kpl A Suomi Edition -erikoiserä. 1.5.–30.9. aikana kaikki A-sarjan ostaneet osallistuvat 10 kpl Mercedes-tehdasmatkan arvontaan – kahden henkilön VIP-matka vie Stuttgartiin. Lisäksi A-sarjan ostaja kutsutaan tehdasvierailulle Uuteenkaupunkiin. A Suomi Editionissa kattavan vakiovarustelun lisäksi sininen metalliväri, Style-paketti ja nahkaverhoiltu ohjauspyörä. Anna elämälle tilaa. 27 941 € Volvo V70 Sportswagonissa yhdistyvät tyylikkään kaupunkiauton ja tilavan perheauton ominaisuudet harmoniseksi kokonaisuudeksi. Farmareiden ikonin muodot uudistuivat ja tyyli on entistä hiotumpi. Vakiona peräänajoja estävä City Safety –järjestelmä. Tervetuloa koeajolle! Uudistunut Volvo V70 Sportswagon Alkaen UUSI AYGO ORANGE. AKTIIVIELÄMÄÄ ALLE 10 €/PÄIVÄ. 39 958 € Toyota Finance Finland Oy, ESIMERKKILASKELMA Pirteä AYGO Orange jättää varaa laajentaa elinpiiriä. Se tarkoittaa matalampia autoveroja, vakuutusmaksuja sekä bensiinikuluja, CO2-päästöjä unohtamatta (99 g/km). Vakiona AYGO Orange -mallissa mm. Orange-metalliväri • kevytmetallivanteet • ilmastointi • LED- päiväajovalot • kauko-ohjattu keskuslukitus • sähkötoimiset etuikkunat sekä radio/CD/MP3/WMA-soitin. Tervetuloa Toyota-liikkeeseen – kysy myös edullista Toyota Rahoitusta. AYGO Cool Orange 1.0 VVT-i 5-ovinen Auton hinta Toimituskulut Käsiraha 20 % Luoton perustamiskulut Rahoitettava määrä Viimeinen erä 30 % Korko Käsittelymaksu Kuukausierät 1-48 kk KSL mukainen luoton hinta Todellinen vuosikorko 12.563,27 € 600 € 2.632,65 € 170 € 10.700,62 € 3.948,98 € 5,9 % 8 €/kk 189 €/kk (6,3 €/pv) 15.473,68 € 8,09 % Uusi A ja kesämusiikki Made in Finland – koeajolahjaksi suomihittejä. CD-levyllä mm. Elastinen, The Rasmus, Krista Siegfrids ja Anssi Kela. AYGO-mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 9 190 €, arvioitu autovero 1 654,51 €, arvioitu kokonaishinta 10 844,51 €. Vapaan autoedun verotusarvo alkaen 385 €/kk. AYGO Orange -mallisto alkaen: autoveroton suositushinta 10 640 €, arvioitu autovero 1 923,27 €, arvioitu kokonaishinta 12 563,27 €. Vapaan autoedun verotusarvo alkaen 405 €/kk. EU-yhdistetty kulutus 4,3-4,5 l/100 km, CO2-päästöt 99-104 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 1306_TO_AYGO_ORANGE_MN_230x297.indd 1 VOLVOCARS.FI Volvo V70 -mallisto alkaen: autoveroton hinta 33 100 €, autovero 6 857,44 €, kokonaishinta 39 957,44 € + toimituskulut 600 €. Autoetu alkaen: vapaa 795 €/kk, käyttöetu 600 €/kk. EU-yhd. 4,2−10,2 l/100 km, CO2 109−237 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. Omaksi alk. 399 €/kk A 180 Suomi Edition, autoveroton hinta alkaen 22 250 € + arvioitu autovero 5 690,24 € = 27 940,24 € + toimituskulut 600 €. Vapaa autoetu alk. 625 €/kk, käyttöetu alk. 430 €/kk. CO2-päästöt 128 g/km, EU-keskikulutus 5,5 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 24 €/kk. Rahoituslaskelma: Kokonaishinta 28 540,24 € •Käsiraha (15 %) 4 281,04 € • Rahoitettava määrä 24 424,20 € • Viimeinen erä (24,53 %) 7 000 € • Rahoituskorko 6,9 % • Luottoaika 60 kk • Perustamismaksu 165 € •Kk-erä 390 € • Käsittelypalkkio 8,95 €/kk • Kk-erä yht. 398,95 € • KSL:n mukainen luottohinta 34 821,61 € • Todellinen vuosikorko 8,1 % • Korot yht. 5 579,37 € • Luottokustannukset yht. 6 281,37 € • Rahoitusyhtiö OP-Pohjola. Edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä ja kaskovakuutusta. 21.5.2012 10.12 1806MB_SuomiA_GloriaTakakansi.indd 1 28.5.2013 14.51 Arkinen 31

Myytit ja tarinat Ruokamainonta toimii usein parhaiten pelkällä herkullisen ruoan aistillisuudella, vaikka valtavaa myyttivoimaa olisi tarjolla myös ruoasta rakkauden ja huolenpidon symbolina, alkuvoiman lähteenä, villinä luontona, yhteisöllisyytenä, perheenä. RUOKA Ruoka = Rakkaus \\ \\ \\ Äiti, perhe, huolenpito, lämpö, lohtu Mummola- ja nostalgiatarinat Kynttiläillalliset Ruoka = Yhteisö \\ \\ \\ Perhe, suku , sukujuhlatarinat Ystävät yhdessä, jakaminen Sadonkorjuumyytit Ruoka = Status \\ \\ Hedonismi, vauraus, hienot miljööt ja kattaukset Linnan juhlat, viinikellarit, ylenpalttiset tarjoilut Ruoka = Nostalgia \\ \\ 32 Maaseututarinat, punainen tupa ja perunamaa Maatalon eläimet satukirjan lemmikkeinä

Ylellinen Juustoherkuissa maistuu nyt uusi täyteläinen Valio Helposti herkullista pääsiäispöytään. Valio maustetuilla rahkoilla teet pääsiäispöytään vaivattomasti mitä erilaisimpia herkkuja. Kokeile Valio maustettuja rahkoja jälkiruokiin, piiraisiin sekä kakkujen ja kääretorttujen täytteisiin. Huomaat miten helppoa on olla hyvä kokki! Sienestäjän 6 - 8 annosta, uunimunakas laktoositon n. 1 1/2 dl (100 g) esikäsiteltyjä metsäsieniä tai siitakesien iä Valio Oivariini® juoksevaa sipuli savukinkkua tai kylmäsavuporoa suolaa) jauhettua mustapipp uria munaa Valio Laktoosito n™ kevytmait ojuomaa 150 g (n. 1 1/2 dl) Valio Polar® täyteläine n juustoa raastettun 1/2 dl a persiljaa Kuumenna uuni hienonnettuja 200 asteeseen. Paista sieniä Oivariini rasvassa. ja sipulia hetki suikaleet. Mausta. Lisää kinkku- tai poroVatkaa munien rikki kulhossa. rakenne Lisää maito, juustoraas hienonnettu persilja. te ja ja kaada voideltuun Yhdistä kaikki aineet 22 cm). Kypsennä uunivuokaan (30 x uunissa 20 - 25 kunnes pinta min tai saa hyytynyt. Leikkaa kauniin värin ja ruoka on annospaloiksi. brunssilla tai iltapalaksi Tarjoa salaatin kanssa. 2 rkl 1 pieni (85 g) 100 g (1/4 tl 1/4 tl 8 2 dl Sitruunainen pashajäätelö 10 annosta 4 1/2 dl 1 prk (3,3 dl) 1 prk (200 g) 2 rkl 3 rkl 1 dl 1 dl munaa sokeria Valio vanhan ajan vaniljakastiketta Valio maustettua rahkaa sitruuna sitruslikööriä, esim. Limoncello kuivattuja karpaloita kuivattuja ananaspaloja (kokonaisia) kuorittuja manteleita Koristeeksi viinirypäleitä, sharonhedelmää, litsejä, pitahayaa ja minttua Tarjoiluun mangososetta www.valio.fi/polar Vatkaa huoneenlämpöiset keltuaiset ja sokeri vaaleaksi vaahdoksi. Vatkaa vaniljakastike kuohkeaksi vaahdoksi Sekoita sitruunarahka, sitruslikööri, karpalot ja pienemmiksi paloiksi leikatut ananaspalat ja mantelit rahkan joukkoon. Sekoita rahkaseoksen joukkoon vaniljakastike ja keltuaissokerivaahto kevyesti nostellen. Kaada jäätelömassa annosvuokiin. Nosta pakkaseen ja anna jäätyä 6–8 tuntia. Nosta jäätelöt pakastimesta n. 5–10 min ennen tarjoilua. Kumoa ja koristele eksoottisilla hedelmillä. Vihreät ja valkoiset Pyramiditeet – kokeile nyt. 6.4.maku_230x297_conv.indd 1 22.3.2011 17:17:31 VALIO_POLAR_08_230x297.indd 1 20.9.2011 15.01 Tarjoile lisäksi mangososetta. Uutta netissä! Helpot ja herkulliset reseptit, ideat sekä inspiraation löydät nyt uudesta palvelusta: UUTUUS! valioreseptit.fi Pyramidipussissa nuorilla teelehdillä ja -silmuilla on enemmän tilaa vapauttaa niiden pehmeä maku. Tähtitaivas lumoaa kerta toisensa jälkeen. PA U L I G M E X I C O R A K A S TA A T O S C A K A K K U A . Kuten kaikkien Pauligin alkuperämaakahvien, Paulig Mexicon omaleimainen maku tulee sen kotimaan maaperästä, ilmastosta ja kasvuolosuhteista. Harmoninen ja hienostuneen makea Paulig Mexico tekee toscakakusta tai muista manteliherkuista suussa sulavan nautinnon. LÖY DÄ TÄY D E L L IN E N MAKUPARIS I Jokaisessa Pauligin kahvissa on oma jäljittelemätön makunsa. Jokaisen kahvin hienostuneita vivahteita voi täydentää myös ruuilla, jolloin makuelämyksestä tulee entistä vaikuttavampi. Tällä aukeamalla on esitelty muutama tällainen yhdistelmä, joita me kutsumme täydellisiksi makupareiksi. Löydä omasi ja nauti! UUT U U S! PA U L I G K E N YA TÄY D E N TÄ Ä S U K L A A N A U T I N N O N . Voimakasaromisessa Paulig Kenyassa PA U L I G E S P R E S S O K R U U N A A I L L A L L I S E N maistuu korkealla kasvaneen kahvin mustaherukkaan vivahtava Pauligilta löydät espressoja moneen eri makuun: Paulig aromi, johon sointuu täydellisesti suklaa- tai sacherkakku. Espresso Fortissimo, Originale ja Profondo. Kruunaa hieno illallisesi täydellisellä makuparilla: tarjoa Paulig espressoa ja pala tummaa suklaata. Pauligin espressoista teet myös täyteläisen herkulliset caffè latten ja cappuccinon. UUT U U S! PA U L I G PA P U A N E W G U I N E A & T I R A M I S U . Arvostetusta Sigri-kahvista paahdettu Paulig Papua New Guinea tekee tiramisusta täydellisen makunautinnon. Kahvin runsasaromisessa ja makean mausteisessa jälki- Jännittäviä uutisia tähtitaivaan ihailijoille: tummat ja valkoiset maussa korostuvat mangon ja tummaksi paahdetun kaakaon herkulliset vivahteet. suklaapalat muodostavat ennennäkemättömiä tähtikuvioita uudessa Carte d’Or Starry Night jäätelössä. Ihanan pehmeää vaniljajäätelöä ja täyteläistä macadamiajäätelöä täydentää suklaakastike, joka on tummaa kuin yö. PA U L I G C O L O M B I A P I TÄ Ä P O R K K A N A K A K U S TA . kahvipavuista. Sen pähkinäisen pehmeä, täyteläinen ja vipähkinäisten leivosten ja keksien kanssa. Paulig Colombiasta VAHVA täydellisiin makupareihin osoitteessa KRUUNA A HETKEN Paulig Colombia on paahdettu luonnonmukaisesti viljellyistä vahteikas maku on napakymppi pirteän porkkanakakun sekä Tutustu myös suosittujen ruokabloggaajien tekemiin PERINTEINEN tulee Reilun kaupan -kahvi vuoden 2011 lopussa. INTENSIIVINEN W W W.PAULIGC AFE.FI Asiakeskeinen Myyttinen Mistä on pyöreät piirakat tehty? Herkullisesta mausta, helppoudesta, hyvistä rasvoista, irtoavuudesta. Valkosuklaapiirakka mangolla tai raparperilla n. 25-30 cm:n pyöreä piirakkavuoka 1 kpl Täyte: 3 dl 1 1 tl 100 g 3 Keltaisella Kanapastalla Täytetyt Paprikat 4:lle (2 kpl / hlö) 8 kpl erivärisiä paprikoja Täyte: 3 dl Myllyn Paras Keltainen Kukka tai Sydän Makaronia tai Raketti Spagettia (tummaa kuitupitoista pastaa) 15 cm purjosipulia 300 g maustamattomia broilerin fileesuikaleita 1 rkl currytahnaa 1/3 tl valkopippuria 2 tuoretta rosmariinin oksaa 150 g aurinkokuivattua tomaattia 100-200 g raejuustoa tai piparjuurituorejuustoa Keitä pastaa vain puolet pakkauksen keitto-ohjeen ajasta, sillä pasta kypsyy vielä lisää täytteessä. Paista pannulla silputtu sipuli ja kanasuikaleet, mausta. Lisää joukkoon vähän keitetty pasta, suikaloidut aurinkokuivatut tomaatit ja rae- tai tuorejuusto. Käytä täytteen kuorina paprikoita, ota kansi irti ja poista siemenet niin, että kuoret pysyvät ehjinä kuppeina. Asettele paprikat uuninkestäviin annosvuokiin tai isoon vuokaan ja jaa täyte paprikoiden sisään. Paista 200-asteisen uunin keskitasolla noin 20 min. Laita halutessasi paprikoille leikatut yläosat päälle paiston puolivälissä. Vinkki: Broilerin tilalle sopivat suppilovahverot. Myllyn Paras Pyöreä Piirakkataikina, makea (380 g) turkkilaista (paksua) jogurttia muna vaniljasokeria valkosuklaata rouheena mangoa tai 2 tlk säilykemangoa tai 3 dl raparperisuikaleita mantelilastuja (hopeakuulia, sitruunamelissan lehtiä) Levitä sulanut piirakkataikina pyöreän piirakkavuoan pohjalle ja reunoille tasaisesti. Sekoita paksu jogurtti, muna ja kylmänä raastettu tai rouhittu valkosuklaa. Kaada seos piirakkapohjan päälle. Leikkaa mango pitkiksi suikaleiksi tai pilko kuorittu raparperi n. 4 cm paloihin ja halkaise palat 2-3 osaan. Asettele suikaleet kauniisti kehystämään pyöreää muotoa (ruusun terälehtien malliin). Paista 200-asteisen uunin alimmalla tasolla n. 30 min kauniin väriseksi. Koristele mantelilastuin ja hopeakuulin. Liity nyt Myllyn Paras Facebook-faniksi! Saat joka torstai 27.10. asti herkullisen pastareseptin. www.facebook.com/myllynparas Vinkki: Halutessasi voit jättää pois valkosuklaan, mausta jogurtti tällöin n. ½ dl:lla sokeria. Juhlia varten voit laittaa kypsän piirakan päälle hyytelösokerista ja sitruunamehusta tehtyä kiillettä ohuelti. Muista myös: Lisää Piirakkareseptejä, suolaisia ja makeita www.myllynparas.fi Lisää pastareseptejä: www.myllynparas.fi KOKO PERHEEN 50 % VOIMAJUOMAT 100 % enemmän proteiinia ja kalsiumia, Valio Plus maito ja piimä sisältävät runsaasti kalsiumia, D-vitamiinia ja proteiinia, jotka ylläpitävät luuston ja lihaksiston kuntoa. Jo kaksi isoa lasillista (5 dl) kattaa kalsiumin ja D-vitamiinin päivittäisen saantisuosituksen sekä noin kolmanneksen päivän proteiinin saantisuosituksesta. Nauti osana monipuolista ruokavaliota ja liikunnallista elämäntapaa. ™ Jaffa-perheen tuoreet vahvistukset pistivät saapuessaan kauppojen juomahyllyt uusiksi. Perinteisten sokerimakeutettujen juomien ja vähäkaloristen light-juomien väliin syntyi Jaffa Superin myötä kokonaan uusi juomatyyppi, joka yhdistää luonnollisuuden ja keveyden ennennäkemättömällä tavalla. Ei ihme, että uutuudet ovat saaneet erinomaisen vastaanoton. Takana satojen vuosien testaus Pelkästään oman tietotaidon varassa ei Hartwallin tutkimusväen tarvinnut ihmeaineen kanssa painia, stevioliglykosideilla makeutettuja tuotteita on käytetty mm. Japanissa ja Yhdysvalloissa jo vuosia ja EteläAmerikassa sillä on jopa satojen vuosien perinteet. Taikavoimana Stevia-kasvi Kaiken innostuksen takana on Stevia Rebaudiana Bertoni –nimisestä kasvista saatava makeutusaine, jonka käyttöönoton EU salli viime vuoden lopulla. Hartwall oli tutkinut stevioliglykosideja jo pitkään ja lanseerasi luonnollisesti kevyemmät virvoitusjuomat heti päätöksen tultua. ”Ihmiset kaipaavat luonnollisempia, mutta samalla kevyempiä vaihtoehtoja nykyisten elintarvikkeiden rinnalle. Juomissa Steviakasvista valmistettava makeuttaja on siihen täydellinen vastaus, sillä vaikka se on kokonaan kasvisperäinen, on se jopa 300 kertaa sokeria makeampaa – ilman sokerin kaloreita.” Hannele Alakarhu Hannel Tuotekehityspäällikkö Tuotekehi Hartwall *verrattuna tavalliseen rasvattomaan maitoon ja piimään. enemmän D-vitamiinia.* ENTISTÄ PAREMPAA LUUSTOLLE JA LIHAKSILLE Osta 5 Valio Plus™-tuotetta, voit voittaa liikuntaloman. Lue lisää: valio.fi/plus Hartwallilla uusien juomien makeutuksessa on käytetty lisäksi ripaus hedelmäsokeria. Näin niiden maku on varmasti suomalaiseen suuhun maistuva. Stevioliglykosideilla makeutetut Hartwall-juomat tunnistat tästä merkistä. Jokaiselle löytyy oikea juoma Jaffa Superin myötä Jaffan kattavasta tuoteperheestä löytyy oma suosikki jokaiselle. Perinteisten ja täyteläisten sokerimakeutettujen tuotteiden lisäksi tarjolla ovat 2–12 kilokaloria sisältävät light-juomat kaikille keveyttä kaipaaville sekä Jaffa Super –juomat heille, jotka haluavat makua ja keveyttä luonnollisuudesta tinkimättä. Lähempänä luontoa™ Valio maustettujen ruokakermojen avulla on helppoa olla hyvä kokki. JAKSA JA VOI PAREMMIN. Herkullisilla Valio maustetuilla ruokakermoilla ruoanlaitto sujuu vaivattomasti. Niillä valmistat hetkessä kermaiset keitot, kastikkeet, pastat ja uuniruoat. Kokeile vaikka uutta, ainutlaatuista Valio AURA® sinihomejuusto –ruokakermaa. Mehu sen luontaisimmassa muodossa. 100% Täysmehupitoisuus Fazer REAL on ainutlaatuinen leipä hyvinvoinnistaan huolehtivalle. Sen täysjyvärukiissa on hyviä hitaita hiilihydraatteja, joilla jaksat paremmin. Siinä on paljon kuitua luonnollisessa muodossa, mikä tasapainottaa verensokeria, vatsan toimintaa ja auttaa hallitsemaan kolesterolia. Sydänmerkki -tuotteena Fazer REAL on rasvan, suolan ja sokerin kannalta parempi valinta. Hedelmän omat vitamiinit tallella. Valio Luomu™ mehujen raikas ja aito maku syntyvät puhtaista, luonnonmukaisesti viljellyistä hedelmistä. Hedelmien viljely, valmistus, kuljetukset ja varastointi noudattavat EU-säännösten mukaisia luomutuotannon ehtoja ja lisäksi jokainen mehun toimituserä merkitään niin, että mehun tuotantoketju on jäljitettävistä. Pelaa luomuvisaa osoitteessa valio.fi/luomu. Voit voittaa upeita luomuaiheisia palkintoja. AURA® sienipasta 2 annosta n. 6 dl (n. 250 g) sieniä, esim. herkkusieniä tai säilykemetsäsieniä 1–2 rkl Valio Laktoositon® voita 1 sipuli 1/2 tl mustapippuria rouhittuna 1 prk (2,5 dl) Valio maustettua ruokakermaa AURA® Tarjoiluun Forte® juustolastuja Hiilihydraatit nostavat veren sokeria ja antavat energiaa. Hyvissä hiilihydraateissa energia vapautuu hitaammin ja kylläisyyden tunne säilyy pidempään. Nopeat hiilihydraatit taas aiheuttavat heittelyä verensokerissa pitäen nälän poissa vain hetken. Kuumenna paloiteltuja sieniä pannulla sekoitellen kunnes enin neste haihtuu. Lisää voi ja hienonnettu sipuli. Paista kunnes sipuli pehmenee. Lisää pippuri ja kerma. Kuumenna. Tarjoa keitetyn pastan kanssa. Ripota annoksen päälle juustoraastetta. Uutta netissä! Helpot ja nopeat reseptit, ideat sekä inspiraation löydät nyt uudesta palvelusta: valioreseptit.fi Verensokeri VINKKI: Käytä tuoreiden sienien sijaan n. 200 g pakastesieniä tai n. 25 g kuivattuja sieniä, jotka ensin liotetaan haaleassa vedessä n. 30 min. tai n. 150 g hyvin liotettuja, kiehautettuja suolasieniä. UUTUUS ! Aika aterian jälkeen Hitaat hiilihydraatit Fazer_REAL_Sydan_230x297_v2.indd 1 Nopeat hiilihydraatit Hitaiden hiilihydraattien tuotteet auttavat veren sokeritasapainon hallinnassa − saat pitkäkestoista energiaa ja jaksat pidempään. SUOMALAISET LEHMÄT YLPEÄNÄ ESITTÄVÄT: Luomuuuu Uutuudet ovat kaupoissa. Arla Ingman Luomu on nyt kokonainen perhe täysin luonnonmukaisia tuotteita. Parasta, mitä suomalaiset lehmät voivat sinulle tarjota. Nauti hyvää tekevistä mauista. Teet hyvää myös luonnolle. www.arlaingman.fi/luomu Valio Luomu™ – ihmisille, jotka tahtovat hyvää. Jaksa ja voi hyvin. 18.3.2011 9.51 Arkinen 33

Myytit ja tarinat Matkamainonta on myyttisesti ja tarinallisesti rikasta. Se hyödyntää ihmisen ikuista ikävää muualle, jossa elämä on paratiisimaisen ihanaa tai elokuvamaisen seikkailullista. Visuaalisesti maalaillaan aistillisia lähikuvia kuumasta hiekasta, merestä, mausteista, hedelmistä, hemmottelusta. Tarinallisesti ollaan onnellisia perheitä, rakastuneita pareja, rohkeita seikkailijoita, arjesta irtiottajia. Myyttisesti ollaan elämää suuremmissa maisemissa ja tilanteissa, ”kerran elämässä”-matkakertomuksissa. MATKAILU Paratiisin myytti \\ \\ Täydellinen onnela, ei työtä, vain lepoa ja ilonpitoa Aistillinen hyvä: lämpö, liplatus, herkut ja lepo Luonnon myytti \\ \\ Alkukoti, luonnonmukainen elämä, aistillinen yksinkertaisuus Villi luonto, primitiivisyys, komeus Seikkailun myytti, löytöretkeilijätarinat Sankarimyytti, selviytymistarinat Historian myytti, historiatarinat, aikamatkailu, pyhät paikat Matka on uni, toinen todellisuus Lomahimon herättäminen Keskeinen informaatio tarvitaan 34

Ylellinen SKÄRGÅRDENS PÄRLA SAARISTON HELMI OUI! RANSKA-VIIKOT KAUPUNKI- HOTELLIT YLI 50 KESKELLÄ LOMIA Syyslomalla kylpylän lämpöön! Syyslomapaketin hinta 63 €/aikuinen/yö ja 22 €/lapsi (5-12 v.)/yö. Hinta voimassa 16.-18.10.2014. Tervetuloa nauttimaan saariston syksystä! KOHTEESEEN AINA kaupunkia SU O SI T U I M M AT: 11.3.– 30.4.2013 PARIISI rooma BERLIINI BUDAPEST LO N TO O Myös halpalentoyhtiöiden lentoja! Tutustu osoitteessa tjareborg.fi/kaupunkilomat Telefon/puhelin 02 521 0100 • Fax 02 521 0101 • www.kasnas.com Paras tapa kokea maailma. Lähdöt Andalusia 6.6. Italia 5.6. ja 21.8. Turkki 5.6, 26.6.,18.9. ja 2.10. Bulgaria 28.5. ja 25.6. vikingline.fi Varaa matka, joka ei unohdu. Aisti Pariisin puistobulevardien tunnelma ja nauti ranskalaisen keittotaidon mestarinäytteet punaisilla laivoilla. Maista eri alueiden viinejä ja juustoja, tutustu Provencen parfyymeihin ja vietä unohtumattomia hetkiä, jotka vetävät mielesi riemukaarelle. Astu laivaan ja koe Viking Linen Ranska-viikot 11.3. – 30.4.2013. Koe enemmän kiehtovalla kiertomatkalla Srilankannorsu on aasiannorsun alalaji Lomamatkojen kiertomatkat ovat erinomainen tapa tutustua useisiin mielenkiintoisiin kohteisiin matkan aikana. Maisemien vaihtuessa siirryt seikkailusta ja tunnelmasta toiseen. Norsulla on aina ollut merkittävä rooli Sri Lankan historiassa, kulttuurissa ja uskonnossa. Norsujen lisäksi Sri Lankan luonnossa voidaan nähdä muun muassa vesipuhveleita, aksishirviä ja jopa leopardeja -Wilpattun ja Yalan kansallispuistot ovatkin erinomaisia paikkoja bongata tämä upea kissapeto. Matkamme vievät sinut paikkoihin, joissa jokaisessa on oma viehätyksensä. Suuri Andalusian kiertomatka on erinomaisen maukas kattaus Espanjan eteläisimmän alueen värikkääseen historialliseen ja kulttuurilliseen tarjontaan. Parasta Bulgariaa esittelee nimensä mukaisesti maan historian sädehtivää aarreaittaa sekä komeita luonnonnähtävyyksiä. Italian-ystävät eivät voi ohittaa kiertomatkaa Italian sydämessä, joka lumoaa Umbrian ja Toscanan maisemissa kaikki aistit ja vie sydämen. Turkin antiikin aarteita ja luonnon ihmeitä on puolestaan ainutlaatuinen ja monikerroksinen sukellus antiikin valtakuntien mielenkiintoiseen historiaan unohtamatta luontoäidin uniikkeja luomuksia. Sri Lanka ja Malediivit Lähtö: 5.5.2015 Hinta 2.980 e/12 pv Sri Lankan kiertomatka Lähdöt: 22.2. ja 8.11.2015 Hinta 2.790 e/14 pv Asiakkaamme arvostavat kokeneita matkanjohtajiamme. He ovat kohteidemme asiantuntijoita, kielitaitoisia, helposti lähestyttäviä, hyviä ryhmähengen luojia, joilla on paljon elämänkokemusta. Matkustaminen on vaivatonta, kun matkanjohtajamme huolehtii ryhmästä koko matkan ajan. Asiakkaittemme ei tarvitse murehtia sitä, miten siirtyä terminaalista toiseen jatkolennoilla tai kenen puoleen kääntyä yllättävissä ongelmatilanteissa. Matkanjohtajamme kertovat kohdemaiden tavoista, kulttuurista, uskonnoista ja historiasta suomalaisia kiinnostavalla tavalla. Kiertomatka jättää muistijäljen, joka ei unohdu koskaan. Intian Kultainen kolmio Lähdöt: 12.2., 26.2., 5.3. ja 15.10.2015 Hinta 1.780 e/9 pv Varaa matkasi osoitteesta www.lomamatkat.fi/kiertomatkat Puhelinmyynti puh. 020 120 4100 (ma–pe klo 8–18, la ja su 10–14), MatkaVekan myymälät ja valtuutetut jälleenmyyjät (puh.hinta 8,35 snt/puh+7,02 snt/min, matkapuh. 8,35 snt/puh+17,17 snt /min) Tokio ja Hokkaido Lähtö: 10.5.2015 Hinta 3.580 e/11 pv Yli 60 matkavaihtoehtoa, yli 60 maahan, kaikille mantereille ja maailman ympäri. Kiertomatkat suomalaisen matkanjohtajan opastuksella. Tietää, mistä suomalainen tykkää. Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki, p. (09) 696 2770 Esitetilaukset 24 t: (09) 6962 7777 tai www.olympia.fi Aamupäivä: Rentoudu rannalla Djerbassa Iltapäivä: Vieraile ksourissa Tataouinessa tarjoaa kaiken TALVI 2014–2015 VISIT CROATIA. SHARE CROATIA. Vietnam PHOTO BY EMICH SZABOLCS #LoveCroatia #Bol @Laura@Arnold @Jan@Irma MATKA KOHTI AURINKOA VOI ALKAA Vietnam on kiehtova yhdistelmä viehättäviä rantoja ja elämää sykkiviä kaupunkeja. Vietä viikko Saigonin sykkeessä, tai anna lomasi jatkua vähän pidempään ja suuntaa Vietnamin upeisiin rantakohteisiin. Uutuuskohde Phu Quocissa astut vaalealta hiekalta kristallinkirkkaaseen mereen. Danangin upeassa kaupungissa lomailet huolettomasti uima-altaan reunalla loikoillen tai vaikka golfia pelaten. Varaa unelmalomasi ja lennä Aurinkomatkojen mukana Vietnamiin huolettomasti Finnairin suorilla lennoilla. www.tunisia.nu w w w. c ro a t i a . h r DOC_MATKAOPAS_TUNISIE_FINL_PLAGE_215X280.indd 1 07/02/14 11:24 Katso kaikki talven kohteemme osoitteesta aurinkomatkat.fi Asiakeskeinen Myyttinen Tässä on lapsellisia lomia Sulata talvi, lennä lämpöön APOLLOMATKOJEN KARIBIA ON LÄHEMPÄNÄ KUIN KOSKAAN Katso hotellit finnmatkat.fi/kanaria1314 Miami -75% Helsinki – Pietari alkaen 39 € kauneimmillaan katuvalojen sytyttyä. Kulttuuria, kauppoja ja kulinaarisia nautintoja. Nopeasti ja mukavasti keskustasta keskustaan vain 3,5 tunnissa. Alanya, Orient Suite*** 1 vk 3.6. + Hania, Maleme Imperial*** 1 vk 30.5. + Faliraki, Epsilon*** 1 vk 3.7. ▶OLUEIDEN käyttäytymisessä alkaa näkyä ensi kevään eduskuntavaalien lähestyminen. Helsingin Sanomat 18.8. ▶Biologisen äidin juominen johti elinikäisiin vaurioihin. Voi hyvin 6/2014 ▶Suomen bruttokansantuote mateli keväällä nollan tuntumassa. Yle.fi 14.8. ▶Koira puri pikkutytön kasvoihin 40 tikkiä. Turun Sanomat 8.8. ▶Muurahaisparvia saattaa tulla asuntoihin, jos pesän suuaukko sattuu olemaan rakennuksen sisäpuolella. Lapin Kansa 4.8. ▶Järjestävät tuolla kuulemma Viihdyn omassa Lemussani -valokuvakilpailua. Eikun hyyskään ja kamera mukaan. Aamuset 13.8. ▶Disko, bordelli, vastaanottokeskus. – Syvälammen motellin tulipalo poltti palan kulttuurihistoriaa. Helsinginsanomat.fi 30.7. N:o 220 Y örauhattomuutta. Eilistä päiwää wasten yöllä nähtiin erään humalaisen miehen kahden poliisin kanssa telmiwän Isolla Uudellakadulla. Nähtäwästi poliisilla oli aikomus wiedä juopunut putkaan selwenemään, waan raiwostunut alkoholisti teki semmoista wastarintaa, että se ei onnistunut, jotenka kukin erkani omille teilleen. Kaiku 7.7.1891 ▶Trojans teurasti Butchersin. Otsikko Turun Sanomissa 16.8. ▶Jaro B ylsi voittoon. Otsikko Pietarsaaren Sanomissa 13.8. ▶Murjottavia autoja löytyy helposti Pohjois-Karjalasta. Otsikko Karjalaisessa 4.8. © HISTORIALLINEN SANOMALEHTIKIRJASTO / KANSALLISKIRJASTO ▶Kiitos. Olin väkijuomankäytön aloittamisen 50-vuotisjuhlasta palaamassa kotiini tilanteen vaatimassa kunnossa. Nuori nainen ja mies auttoivat tielle sortuneen miehen perille. Jos joku tämän kokemani jälkeen haukkuu nuoria piittaamattomuudesta, minusta ei saa kaveria. Kiitos heille omasta ja Ihmisyyden puolesta. Sampo 21.8. 995 € Katso kaikki talven kohteemme osoitteesta aurinkomatkat.fi 8,28 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelimesta 19,20 snt/min. Jonotus on samanhintaista. Talven 2013–2014 Muumikerho-hotellit alk. 575 € Teneriffa, Isabel Family Hotel**** 1 vk 18.12. alk. 650 € Gran Canaria, Cay Beach Princess*** 1 vk 6.3. alk. 725 € alk. 695 € Phuket, BW Premier Bangtao*** 1 vk 28.2. alk. 680 € 0110_Finnmatkat_Kanaria_syys_2013_Viva_230x280.indd 1 iin Miam n loma Valmis omasti vai lett oilta! — huo komatk Aurin 11.9.2013 13.50 Osta liput nyt - vr.fi Hintaesimerkit 10.1. paikkatilanteen mukaisesti. Paikkoja rajoitetusti. j y vät & a k a n at Huoletonta rantalomaa, pastellisävyjä ja nopeita autoja. Miami on kiehtova sekoitus suuren maailman shoppailua ja vauhdikasta yöelämää. Yhdistä kaupunkilomaasi vielä Bahaman risteily ja vietä ikimuistoinen loma Atlantin tuolla puolen. Varaa unelmalomasi ja lennä kanssamme Miamiin helposti Finnairin suorilla lennoilla. Varaa netistä finnmatkat.fi, numerosta 0303 6000 (ma–to 8–19, pe 8–17, la 10–15, su 11–15) tai lomamyymälästä Mannerheimintie 16, Helsinki. Puhelun hinta kiinteän verkon puhelimesta Kesän 2013 Muumikerho-hotellit Dominikaaninen tasavalta * alk. MATKA KOHTI AURINKOA VOI ALKAA Lapsialennus jopa Koe Pietarin kanavat ja vesibussit kaupungissa, joka on Lennä suoraan rennoimmille rannoille TALVI 2014–2015 Kanaria alk. 395 € Joka lapsen unelma on viettää loma itse Muumipeikon seurassa. Aurinkomatkojen Muumikerhoissa se on mahdollista! Maksuton, suomenkielinen kerho leikittää 4–12-vuotiaita lapsia. Tutustu ja varaa: aurinkomatkat.fi Amsterdam. Pietari. amiin a Vietn in is lom ti va Valm tto mas a! — huole matkoilt ko Aurin + alk. 1285 € 50 vuotta – 50 syytä matkustaa. aurinkomatkat.fi Lennot Kreikkaan ▶Tuomittu myönsi syytteet pääosin. Hän kiisti aiheuttaneensa ajotyylillään vakavaa vaaraa. Voimakasta jarrutusta hän perusteli sillä, ettei halunnut ajaa ylinopeutta, koska ei ollut ajokorttia. Ilta-Sanomat 31.7. 13 kentältä Apollomatkat ▶Brittiläisen Flybe-halpalentoyhtiön lentäjän laskeutuminen oli lähteä käsistä, kun hänen tekokätensä irtosi, kerrottiin ilmailuviranomaisten raportissa torstaina. J Turun Sanomat 15.8. Suomen Kuvalehti, Jyvät & akanat, Maistraatinportti 1, 00015 OTAVAMEDIA. Julkaistuista avustuksista maksetaan 5 euron palkkio, jos kaikki seuraavat tiedot on ilmoitettu: lähde, nimi, osoite, henkilötunnus ja pankkiyhteys. Jos saman leikkeen lähettäneitä on useita, arpa ratkaisee. Löydä hurmaava Kreikka huhti-lokakuussa ympäri Suomen puh. 0600 18008** Emme peri toimitusmaksua! apollomatkat.fi *Hintaesimerkki alk. 995 €/hlö/1 vko/2hh **2 € /vastattu puhelu + pvm/mpm KESÄUUTUUDET Santorini Jouluinen Tallinna Joulu Tallinnan hotellissa 20.12. lähdöllä 5-7 yön matkat 21.12. lähdöllä 4-7 yön matkat 22.12. lähdöllä 3-7 yön matkat 23.12. lähdöllä 3-5 yön matkat 24.12. lähdöllä 2-4 yön matkat 79 124 Yö laivalla + 2 yötä hotellissa 23.12. 3 yötä hotellissa 22.12.-24.12. Alkaen hlö/2hh, Helsingistä. Lisämaksusta mm. kiertoajelu 25.12. Joulu kylpylässä, lähdöt 21.12. Tallink Spa* Laulasmaa Spa Meriton Spa * Kalev Spa 6 päivää 6 päivää 6 päivää 6 päivää 299 379 399 479 7 päivää 7 päivää 7 päivää 7 päivää 349 419 459 499 Alk. hlö/2hh puolihoidolla, Helsingistä. Sisältää jouluaaton illallisen. *Hoidot lisämaksusta. Tallink Span matkat aamiaisin. Riika, 5 päivää Budapest Kos Paleohora ja Panormo, Kreeta Lindos, Rodos Kreeta SAAT SEN MATKATOIMISTOSTASI TAI LÄHIMMÄLTÄ R-KIOSKILTA Yö laivalla, 3 yötä Riiassa. 22.-26.12. Alkaen hlö, 2hh. Rodos 199 Kos Mennessä laivayö Baltic Queen -risteilijällä, paluu pikalaivalla. Matka sisältää kiertokävelyn Riiassa oppaan johdolla! Saliris Spa Resort 139 199 Pärnu, 4 päivää Tartto, 5 päivää Yö laivalla, 2 yötä Pärnussa. 23.-26.12. Alkaen hlö, 2hh. Yö laivalla, 3 yötä Tartossa. 22.-26.12. Alkaen hlö, 2hh. Varaa matkasi osoitteesta www.lomamatkat.fi Puhelinmyynti puh. 020 120 4100 (ma–pe klo 8–18, la ja su 10–14), MatkaVekan myymälät ja valtuutetut jälleenmyyjät (puh.hinta 8,35 snt/puh+7,02 snt/min, matkapuh. 8,35 snt/puh+17,17 snt /min) Kylpyläjoulu Unkarissa, 6 pv 3 yötä Saliris Spa Resort -kylpylässä ja 2 yötä Budapestissa 23.-28.12. alkaen hlö, 2hh. 899 Tietää, mistä suomalainen tykkää. ME NAISET_23X29,7_193.indd 1 06/03/15 13:00 Liityntäkuljetukset usealta paikkakunnalta joulumatkoilla 40 eur / henkilö. 03 45 800 (ma-pe klo 9-17) • Tyynenmerenkatu 8, Länsisatama • www.ikaalistenmatkatoimisto.fi 2011 Apu 217x280.indd 1 13.11.2014 11.33 Arkinen 35

Myytit ja tarinat Hyvinvointimainonnassa kannattaa näyttää hyvinvoiva ihminen helpottuneena, virkeänä, elinvoimaisena ja onnellisena. Lääkemainonnalta kuluttaja odottaa tiukkaa informatiivisuutta ja tiettyä neutraaliutta, mutta muissa hyvinvointituotteissa pidetään eniten mainoksista, joissa on myös tarinaa ja tunnetta. Hyvinvointimainonnan erityispiirre on kuluttajan vaikeus tietää, mikä ja missä muodossa tuote on. Onko se lääke, lisäravinne vai terveysvaikutteinen elintarvike? Onko se jauhe, neste, kapseli vai tabletti? Miten sitä käytetään? Keskeinen informaatio pitää olla jo mainoksessa. HYVINVOINTI Ongelmanratkaisutarinat \\ Ennen–jälkeen -vaikutukset Parantavat kädet \\ Kosketuksen taika, lääkäri pelastaa Lääkkeen myytit \\ Ihmepillerit, taikajuomat Hoivan ja hoitamisen myytit \\ \\ Vauvamainen olotila, turva äidin sylissä Sisar hento valkoinen Hyvän olon ja terveyden tarinat \\ Lepo, rentoutuminen, luonto , yksinkertaisuus Jaksamisen ja energian tarinat \\ Voimanaiset ja –miehet, liike, flow Tieteen myytti: \\ \\ ”Nimilatinaa” Hankalasti lausuttavia taikasanoja Perusinformaatiota unohtamatta 36

Ylellinen Hemmottelua ja Hyvää oloa naantalista Luonnollinen paikallishoito vaihdevuosien intiimioireisiin. Apteekista ilman reseptiä. 05-2013-OVE-FIN-2834-J 05-2013-OVE-FIN-2834-J estrioli LUONNOLLINEN PAIKALLISHOITO NAISELLE:  kuivuuteen  kutinaan  kirvelyyn irrottaudu arjesta ja tule lomalle naantalin Kylpylään. nauti rentouttavista hoidoista, virkistävistä poreista ja iloisesta yhdessäolosta. Kruunaa päivä upealla illallisella ja majoittumalla ylellisessä huoneessa. Paratiisilomat Naantalin Kylpylässä alk. 83,-/hlö/vrk Rentouttava uutuushoito: sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa, aamiaisen, vapaan sauna- ja allasparatiisin sekä kuntosalin käytön. Aloitusannostus on 1 annos (0,5 mg) emättimeen päivittäin ensimmäisten 2–3 viikon ajan, ylläpitoannos 1 annos (0,5 mg) esim. kahdesti viikossa. Yrttinyyttihieronta 89,- (ma–pe) 98,- (la, su) lämpimillä luonnon yrttinyyteillä tehtävä vartalohoito aktivoi aineenvaihduntaa ja tarjoaa kokonaisvaltaisen, rentoutuneen hyvän olon. Tulossa: Detox-viikonloppu 14.–16.10.2011 Lisätiedot ja varaukset www.naantalispa.fi | p. 02 44 55 100 | info@naantalispa.fi Lisätiedot: MSD, Keilaranta 3, 02150 Espoo, puh. (09) 804 650 Älä käytä OVESTINia, jos olet tai epäilet olevasi raskaana. Jos imetät, älä käytä OVESTINia kysymättä lääkäriltäsi ensin voitko käyttää sitä. Estrioli erittyy äidinmaitoon ja saattaa vähentää maidoneritystä. Tutustu pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Ikäviä kovettumia? MINUN TÄYDELLISEEN PÄIVÄÄNI KUULUU REISSU PARHAAN YSTÄVÄN KANSSA. UUTUUS TV: TU ST Ä EROON KOVETTUMISTA Scholl, the Scholl Logo and Great Feet Feeling are trade marks of Reckitt Benckiser. Aina on hyvä sää lenkkeillä TTU PALAUTTAA KOSTEUDEN Pehmeät kesäjalat helposti – vihdoinkin! Schollin intensiivinen voide kovettumille ei ole mikään tavallinen kosteuttaja. Siinä on luonnollisia pehmentäviä ainesosia, jotka vähentävät kovettumia ja tekevät jaloista pehmeät. Vähentää kovettumia seitsemässä päivässä Schollin valikoimassa on kovettumille myös: • Kovettumaraspi – irrottaa kovettumat hetkessä • Jalkakylpy kovettumien hoitoon – hoitaa tehokkaasti ja pehmentää hellävaraisesti Lisätietoa osoitteessa scholl.com tunturi_fit_2011.indd 1 29.12.2011 10:07:53 + Luustolle kalsiumia ja D-vitamiinia frutiger Schollin jalkojenhoitotuotteita myydään apteekeissa, päivittäistavarakaupoissa ja alanmyymälöissä sekä osoitteessa scholl.se.Lisätietoja saat numerosta 0290-009200. Juoksuharrastusta on nyt helppo jatkaa läpi vuoden. Kun hankit kotiisi laadukkaan Tunturi-juoksumaton, sinulla on aina edessäsi turvallinen lenkkipolku, joka tarjoaa juuri niin paljon haasteita kuin sinä haluat. Ja mikä parasta, pääset juoksulenkille milloin vain – vaikka lasten päiväunien aikaan! Lue lisää www.tunturi.com TÄYDELLINEN RAVINTOLISÄ TÄYDELLISEEN PÄIVÄÄN. Suomalaiselle naiselle + Vaihdevuosiin kasviestrogeeneja kehitetty Ladyvita 50+ sisältää kasviestrogeeneja sekä kaikki 13 vitamiinia ja 8 kivennäis- frutiger ainetta, joita tässä elämänvaiheessasi tarvitset joka päivä. Yksi purkki, siinä kaikki. www.ladyvita.fi Markkinoija: Axellus Oy, 010 218 3700 scholl.com arial 13675_Scholl_HS_230x297_FI.indd 1 13/04/11 15.04 Asiakeskeinen Myyttinen Kotilaakari_10_AurDt_230x297_c 15.9.2011 14:07 Page 1 Lahja Rela Dropsin ostajalle! Hellää hoivaa ja vastustuskykyä perheen pienimmille OTA LASILLINEN OATLY KAURAJUOMAA ja koe jotain uutta. Nauti kauran pehmeästä ja miedosta mausta. Saat kaurajuomasta hyödyllisiä kuituja sekä juuri sopivan sekoituksen proteiinia, hiilihydraatteja ja hyvänlaatuista kasvirasvaa. Kaurajuoma on täyteläinen koko perheen juoma jota on helppo käyttää. Lisäksi Plus purkissa tarkoittaa sitä, että siihen on lisätty kalsiumia ja vitamiineja. AJATTELE MITEN PALJON HYVÄÄ YKSI LASILLI NEN VOI ANTAA. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjassa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Rela Drops on vauvan oma maitohappobakteeri. Sen sisältämät tutkitusti tehokkaat Lactobacillus reuteri -maitohappobakteerit ovat peräisin äidinmaidosta. Ne vahvistavat luontaista vastustuskykyä ja tasapainottavat vatsan toimintaa. Nyt Rela Drops on saatavana riittoisassa 10 ml:n pullossa D-vitaminoituna tai ilman. Rela Drops ei sisällä maidon ainesosia, ja se sopii tutkitusti myös vastasyntyneille. Tyrnismoothie Aurinkoisen keltainen smoothie täynnä C-vitamiinia valaisee talviaamun. 2 dl Oatly Kaurajuomaa 1 kypsä banaani 1 dl pakastettuja tyrnimarjoja ½ appelsiinin mehu Kuluttajapalvelu: 0207 514 620 www.oatly.fi Oy, 010 218 3700. *Tarjous voimassa niin kauan kuin nalleja riittää. Sekoita tehosekoittimella Kaurajuoma banaanin kanssa, lisää tyrnimarjat ja appelsiinin mehu. Voit halutessasi siivilöidä smoothien laseihin. Kellosta viis, kunhan muistatte APTEEKISTA. Parasta luustolle ja lihaksille. nauttia tärkeät aurinkovitamiinit JOKA PÄIVÄ. Uusi vahva SANA-SOL D-VITAMIINI soveltuu erityisesti aikuisille. Voitte nauttia D-hetkenne myös pehmeänä ja pureskeltavana tai nestemäisenä monivitamiinina. Markkinoija Axellus -tuotteen ostajalle ihana Nalle-vaunulelu lahjaksi!* www.sanasol.fi SANA-SOL TEKEE HYVÄÄ JA MAISTUU HYVÄLTÄ Ä Lahja Rela Dropsin ostajalle! Hellää hoivaa ja vastustuskykyä perheen pienimmille ILMOITUS Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjassa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Rela Drops on vauvan oma maitohappobakteeri. Sen sisältämät tutkitusti tehokkaat Lactobacillus reuteri -maitohappobakteerit ovat peräisin äidinmaidosta. Ne vahvistavat luontaista vastustuskykyä ja tasapainottavat vatsan toimintaa. Nyt Rela Drops on saatavana riittoisassa 10 ml:n pullossa D-vitaminoituna tai ilman. Rela Drops ei sisällä maidon ainesosia, ja se sopii tutkitusti myös vastasyntyneille. ILMOITUS Puhtia treeniin Iron Vital® -rautavalmisteista SAAKO ELIMISTÖSI RIITTÄVÄSTI RAUTAA? Monipuolinen ruokavalio yhdessä riittävän liikunnan, ulkoilun ja hy­ vien yöunien kanssa ovat terveyden tukipilareita. Rauta on elimistöm­ me runsaslukuisin hivenaine. Tätä kaikille välttämätöntä ainetta tarvitaan ennen kaik­ kea punasolutuotantoon ja hapen kuljetukseen. Punai­ nen liha sekä ruisleipä ovat hyviä raudanlähteitä. Usein, erityisesti tarkkaa dieettiä seurattaessa saattaa ruuasta saatavan raudan osuus olla lii­ an pieni elimistön tarpeeseen nähden ja rautalisälle olisi tarvetta. www.ironvital.fi RAUDALLA ON VÄLIÄ Nestemäisen, hedelmiltä maistuvan Iron Vital F:n sisältämä orgaaninen rautaglugonaatti imeytyy tehokkaas­ ti ja nostaa hemoglobiinia nopeasti. Vatsaystävällisessä tuotteessa on rau­ dan imeytymisen tehostamiseksi run­ saasti C­vitamiinia, hedelmäsokeria ja ­happoa. Tuote on lisä­ ja säilöntä­ aineeton, sekä se soveltuu gluteenit­ tomaan sekä laktoosittomaan ruoka­ valioon ja on täysin kasvipohjainen. Eva Wahlström ”Saan puhtia treeneihin Iron Vital® -rauta-vitamiinivalmisteista!” Osallistu kilpailuun 1.3.-15.5.2012 www.elivo.fi palkintona Tunturi RX300 hybridipyörä ja Limar 525 -kypärä, arvo 745€. Kovan treeniaikataulun ja äitiyden yhdistäminen pitää kiireisenä, eikä aina ehdi pitää riittävää huolta monipuolisesta ravinnosta. Suorituskykyni ylläpitämiseksi käytän Iron Vital -tuoteperheen valmisteita riittävän raudan saannin takaamiseksi. Niille, jotka eivät halua käyttää nes­ temäistä rautavalmistetta löytyy Iron Vital tuoteperheestä vaihtoehto. Iron Vital® M+ on kapselimuotoinen rau­ tavalmiste. Kapselin sisällä olevat rautahiukkaset ovat vielä edelleen mikrokapseloitu niin, että kapselointi sulaa raudan ympäriltä vasta ohutsuoles­ sa näin ehkäisten raudan ai­ heuttamat mahalaukun ärty­ misoireet. Myös Iron® Vital M+ kapselit pitävät sisällään C­vitamiinia raudan imeyty­ misen tueksi. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Elivo Kalsium&Magnesium&D-vitamiini yhdistelmävalmiste raikas omenanmakuinen purutabletti. Elivo. on myös Facebookissa Valmiste sisältää terveen luuston rakennusaineet. Kalsium estää luuston haurastumista ja ennaltaehkäisee osteoporoosin syntymistä. D-vitamiini tehostaa kalsiumin imeytymistä luustoon. Magnesium tehtävä on säädellä kalsiumaineenvaihduntaa. Luuston kannalta kaliumin ja magnesiumin tasapaino onkin elintärkeää. Tabletti on makeutettu ksylitollilla ja stevioliglykosideilla (steviakasvista valmistettu makeutusaine). Elivo - Löydä elinvoimasi. -tuotteen ostajalle ihana Nalle-vaunulelu lahjaksi!* APTEEKISTA. VAIN APTEEKISTA • www.elivo.fi • Elivo 5 vuotta! Iron Vital® ­tuottteet saatavilla apteekeista ja päivittäistavarakaupoista Markkinoija: Edellä mainitut oireet saattavat viita­ ta elimistön rautavarantojen laskuun. Myös keskittymiskyvyn heikentymi­ nen, hermostuneisuus, vilustumis­ alttius, raajojen kutina, suupielten haavaumat, kynsien halkeilu, ihon kuivuminen sekä hiustenlähtö ovat raudanpuutoksen oireita. Raudan riittävä saanti on suorituskyvyn ja terveyden kannalta tärkeää. Aktiivi­ sessa treenissä elimistön raudan tar­ ve lisääntyy huomattavasti *Tarjous voimassa niin kauan kuin nalleja riittää. UUTUUS! Tunnetko olosi väsyneeksi? Huimaako? Särkeekö päätä? Tuntuuko, että hengästyt helpommin ja suorituskykysi on laskenut? Elivo CaMgD FIT4_2012 207x280mm.indd 1 7.3.2012 13:54:06 Arkinen 37

Myytit ja tarinat Sisustusmainonta useimmiten tyytyy esittelemään hienoja tuotteita ilman sen kummempia tarinoita. Kuluttaja toki haluaakin nähdä tulevan sohvansa tai sänkynsä selvästi (ilman vierasta ihmistä istumassa siinä!) – mutta myös miljööllä, toteutuksella ja tunnelmalla voidaan erottua joukosta. SISUSTUS Hemmottelun tarinat: \\ Aikaa, lepoa ja hyvää ruokaa, tyynyjä, huopia, kynttiläillallisia Ikuisen sunnuntain myytti: \\ Kaikki siistiä ja ylellistä, staattista, tyylikästä, lepäilyä Kotipesän turvallisuusmyytit: \\ Pesämäisyys, muhkeat sohvat, pehmeät ja pörröiset materiaalit, turvallisuutta vahvistavatt värit ja materiaalit Vaurauden ja omistamisen myytit: \\ Ylellisyystavarat, henkilöt hienoissa vaatteissa, kalliit merkit, aikaa ja rahaa on Ylemmän yhteiskuntaluokan tarina: \\ Joutilaisuus, taide, arvotavarat Kotini on linnani Järjestyksen ja hallinnan myytit: \\ Vähän tavaraa, kaikki järjestyksessä, siistiä, täydellistä Tavaroiden hinnat kiinnostaisivat kuluttajia! 38

Ylellinen Koe uusi ylellisyyys HTCOLLECTION ON NYT ISKUSSA COMO Tervetulo a Habitare en osastolle mme Kaik issa irro tett tuot teis pes tävä ava t sa ja pää llise t t. 7d19. Tämänkin kylpyhuoneen remontointiin asiakkaamme käytti aikaa kolme varttia. Annamme jokaiselle Vi-Spring vuoteelle kuusi laatulupausta. Ennen kaikkea lupamme, että vuoteesi on erittäin mukava, sillä se on yksilöllisesti juuri sinulle räätälöity. Jokainen Vi-Spring vuode on tilauksen mukaisesti perinteisin menetelmin käsintehty. Se on valmistettu kaikkein hienoimmista luonnon materiaaleista, kuten sataprosenttista brittiläisestä lampaanvillasta. Olemme valmistaneet pussijousivuoteita jo yli sadan vuoden ajan ja luotamme ammattitaitoomme, joten myönnämme vuoteille elinikäisen takuun. Muuta elämäsi ja nuku täydellisiä unia ylellisessä Vi-Spring -vuoteessa. Varaa aika Kolme varttia kylppärille -tapaamiseen osoitteessa laattapiste.fi. Laitamme kylppärin puolestasi kerralla kuntoon suunnittelusta toteutukseen. Aikataulu ja budjetti pitävät takuulla. Helsinki Kaani | Imatra Imatran Masku | Järvenpää Viemerö Oy | Kuopio Kuopion Huonekalukeskus Oy | Kurikka Pohjanmaan | Lahti Finnlandia | Lempäälä Finnlandia | Oulu Finnlandia | Raahe Finnlandia | Turku Finnlandia Turku - Amore | Vaasa Kaluste Niemelä | Vantaa Finnlandia Tervetuloa uusille nettisivuillemme : www.vispring.fi Tämänkin kylpyhuoneen remontointiin asiakkaamme käytti aikaa kolme varttia. Varaa aika Kolme varttia kylppärille -tapaamiseen osoitteessa laattapiste.fi. Laitamme kylppärin puolestasi kerralla kuntoon suunnittelusta toteutukseen. Aikataulu ja budjetti pitävät takuulla. Katso lähin remontteja tarjoava myymälä laattapiste.fi Joskus on sopivinta erottua Espoo I Hyvinkää I Hämeenlinna I Joensuu I Jyväskylä Järvenpää I Kotka I Kouvola I Kuopio I Lahti I Lappeenranta Mikkeli I Oulu I Pori I Porvoo I Rauma I Rovaniemi I Salo Savonlinna I Seinäjoki I Tampere I Turku I Vaasa I Vantaa laattapiste.fi 221 Fogra39 TAC300 Coated Ilmaisemme itseämme eri tavoin. Jotkut meistä räiskyvämmin kuin toiset. Me JELD-WENillä uskomme monimuotoisuuteen, joten ovivalikoimamme heijastaa yksilöllisten makujen ja tyylien koko kirjon. Tarjoamme sinulle ovia useilla erilaisilla muotoiluilla, väreillä, pinnoilla, materiaaleilla, teknisillä ominaisuuksilla ja hintaluokilla. Löydät valikoimastamme varmasti silmääsi hivelevät ovet – oli tyylisi sitten nykyaikaisen tyylikäs tai ajattoman elegantti. Autamme sinua löytämään ovesi, jotka joko sulautuvat sisustukseesi tai määrittelevä kotisi luonteen. Avaa ovi mahdollisuuksiin osoitteessa www.jeld-wen.fi Doors of possibilities GANT SS12 5 SP Home_9571.indd 1-2 142398_Punk_230x297_spread_HomeOwner_FIN.indd 1-2 2012-03-13 16.41 19/06/12 15.23 Myyttinen HYVÄN UNEN VIIKOT © Inter IKEA Systems B.V. 2012 Asiakeskeinen IKEA-tavarataloissa vietetään jälleen Hyvän unen viikkoja. Hyvän unen pehmeä perusta ovat patjat, tyynyt ja peitot, jotka niputimme edullisiin pakettitarjouksiin. Lisäksi olemme pedanneet tavarataloihin tarjoushintaisia tekstiilejä, valaisimia ja säilytysratkaisuja, joilla teet makuuhuoneestasi kaikkia aistejasi hellivän unelmahuoneen. Tutustu tarjouksiin osoitteessa IKEA./hyväuni Lehti Tervetuloa syksy! www.marimekko.fi 27.9.–23.10. 25 vuoden TAKUU KARIT-päiväpeitto ja tyynynpäällinen 39,95 180×280/40×60 cm. Päiväpeitto sopii 90 ja 120 cm leveisiin sänkyihin. SNÖIG-työvalaisin 19,99 Korkeus 47 cm. Testattu ja suojattu. Valonlähde mukana. Hyvä kohdevalaisin. HOVET-peili 99,78×196 cm. Alumiinikehykset. Voidaan ripustaa vaakatai pystysuoraan. GÄSPA-pussilakanasetti IKEA FAMILY -kortilla 19,99 150×200/50×60 cm. Satiinikudottua puuvillaa. Norm. hinta 29,95. Tarjous on voimassa 27.9.–31.10.2012. SULTAN TAFJORD -sijauspatja ja SULTAN STAMNES -runkopatja PAKETTITARJOUS 399,- Lev. 90 cm. Pussijousitettu 5-vyöhykkeinen patja mukailee kehoa hyvin. Testimenestyjä ruotsalaisen Testfaktan testissä 7/2011. Norm. hinta 429,- MALIN RUND -pussilakanasetti 14,99/kpl 150×200/50×60 cm. Suunnittelija suomalainen Niina Aalto. MYSA STRÅ -peitto ja GOSA VÄDD -tyyny PAKETTITARJOUS 20,- Peitto 150×200 cm, lämpöluokka 3. Helppohoitoinen tekokuitupeitto. Norm. hinta 19,99. Tyyny 50×60 cm. Matala, keskikorkea tai korkea. Norm. hinta 5,99. NYVOLL-sängynrunko 199,160×200 cm. Sälepohja, patja ja vuodevaatteet myydään erikseen. NYVOLL-lipasto 79,- 69,45×45, kork. 52 cm. Laatikot sulkeutuvat äänettömästi vaimentimien ansiosta. FICUS LYRATA -viherkasvi 19,99 Kork. 100 cm. KALASA-ruukku 9,99 Ø24 cm. Massiivihaapaa. IKEA./hyväuni Tavaratalot Espoossa, Kuopiossa, Raisiossa, Tampereella ja Vantaalla. Uusi laukkumallisto 2609_IKEA_Hyvan_Unen_Viikot_KV_460x297.indd 1 Karla 14.9.2012 11.15 UUtUUs: Malli ConCept White oak Veneer Syksyn 2012 mallisto Lehti | Laukkumallisto Karla myymälöissä syyskuussa | www.pentik.com Inspiraatiota ja ideoita… Rulo-ovi Upotettu jääkaappi Tilaa le kirjoil linen Käytännöl tikko sokkelilaa keitto Tutustu uusiin upeisiin keittiöihimme myymälässä SÄVYT G 467, G 486/TIKKURILA Uudet tyylikkäät keittiömme jatkavat tanskalaista toimivan muotoilun ja laadukkaiden materiaalien SIJATTU SINUN perinnettä. Kaappien sisustuksessa olemme toteuttaneet uusia ideoita, joiden ansiosta käytössäsi on mm. Koko keittiö voidaan esimerkiksi suunnitella saarekkeeksi. Muunnamme keittiösi keskitetyksi kokonaisuudeksi, jonka ympärille kaikki voivat kokoontua viettämään aikaa yhdessä. Tule tarkastelemaan uutuuksia lähemmin myymälöissämme. Sisustussuunnittelijamme voivat unellesi auttaa sinua suunnittelemaan juuri oman makusi mukaisen HTH-keittiön. Heille asiakkaan toiveet ovat aina keskipisteenä. Voit lukea lisää ja löytää lähimmän jälleenmyyjän osoitteesta www.hth-keittio.fi 63595_HTH_ann_460x297_master_fi_dtp1.indd 1-2 1/18/12 12:57 PM ILMOITUS ILMOITUS ILMOITUS ILMOITUS Uusia keittiötuulia Uusia keittiötuulia VALKOINEN, MODERNI KEITTIÖ VALKOINEN, MODERNI KEITTIÖ Kodinkoneistaan tunnettu Gigantti tuo markkinoille ruotsalaisen Epoqin keittiömallistot. Mallistoon kuuluvat kaapistot, vetimet, tasot, altaat ja hanat. Kodinkoneet löytyvät saadaan Gigantin Gigantin runsaasta runsaasta valikoimasta. valikoimasta. Uudesta Uudesta keittiöstä keithaaveileva voi tehdä keittiösuunnitelman ja tilauksen tiöstä haaveileva voi tehdä keittiösuunnitelman ja tilaverkossa tai käydä Gigantin myymälöissä tutustumassa uksen verkossa, jolloin hinnat pysyvät edullisina. Asiakas Epoq-keittiöihin ja kysymässä neuvoja asiantuntijalta. voi käydä myös Gigantin myymälöissä tutustumassa Laajasta mallistosta löytyy keittiö joka makuun ja tyyliin. Epoq-keittiöihin ja kysymässä neuvoja asiantuntijalta. Laajasta mallistosta löytyy keittiö joka makuun ja tyyliin. Kodinkoneistaan tunnettu Gigantti tuo markkinoille ruotsalaisen Epoqin keittiömallistot. Mallistoon kuuluvat kaapistot, vetimet, tasot, altaat ja hanat. Kodinkoneet saadaan Gigantin runsaasta valikoimasta. Uudesta keittiöstä haaveileva voi tehdä keittiösuunnitelman ja tilauksen verkossa, jolloin hinnat pysyvät edullisina. Asiakas voi käydä myös Gigantin myymälöissä tutustumassa Epoq-keittiöihin ja kysymässä neuvoja asiantuntijalta. Laajasta mallistosta löytyy keittiö joka makuun ja tyyliin. Satsaa hyvään vuoteeseen NAUTI IHANIEN MATERIAALIEN KOSKETUKSESTA IHOLLASI 48 Tyylikäs ja selkeän valkoinen Glosskeittiö on minimalistin unelma. Koko seinän kattava, kattoon asti ulottuva, komea kaapisto sisältää paljon säilytystilaa ja tasokkaat integroidut kodinkoneet. Ovet ovat akryylikalvolla pinnoitettua puukuitulevyä, ovien reunalistat akryylia, vedin Livia-alumiininuppi. Ohut, musta kompaktilaminaattitaso on vain 1,2 cm paksu. Mielen induktiotaso on malli KM6344. Savon 90634-liesituulettimet on upotettu yläkaappien pohjiin. K&K_Gigantti_LOKA.indd 2-3 Epoq keittiöt ovat saatavilla yksinoikeudella vain Gigantista! Lisätietoja epoq.fi ja gigantti.fi Tämä keittiö jakautuu Tämä II-mallinen keittiö jakautuu kahdelle kahdelle seinälle. Toisella seinällä olevastakkaiselle seinälle. Toisella vassa tasossa on Epoq SilverEpoq N-altaat, seinällä on tasoon upotetut Silver Nkoko -altaat, joiden on Mora joiden on 79 x 48 koko cm. Hana 79 x A2. 48 cm. Hana on Mora Inxx A2. Inxx Laadukkaan ruuanlaittajan Laadukkaan ruoanlaittajan keittiöön keittiöön kuuluu myös viinikaappi kuuluu myös Norcool Norcool Caveviinikaappi 55 12550000. PelkistetCavekeittiöön 55 12550000. Pelkistettyyn tyyn sopivat hyvin Mielen keittiöön sopivat hyvin Mielen integroitavat astianpesukoneet, mallit integroitavat astianpesukoneet, G4170SCVI ja G5575SCVI. mallit G4170SCVI ja G5575SCVI. 12KO11_gigantti_30422.indd 87 Alempi, kalusteisiin Uunit on asennettu integroitusopivalle uuni on kalusteisiin käyttökorkeudelle. erillisuuni Miele Alempi on erillisuuni H5581BP ja ylempi Miele H5581BP jaMiele yhdistelmäuuni ylempi yhdistelmäuuni DGC5061. Kokonaan Miele ovenDGC5061. taakse integroiUunien viereen oikealle tu kylmälaite on Mieon integroitu Mielen len jääkaappipakastin jääkaappipakastin KF9713ID. KF9713ID. Keittiö täydentyy kahvikeskuksella. on Kahvikone Miele Miele CVA5060. CVA5060. Koneen Koneen alle alle on suunnitelonavoin, suunniteltu tu valaistu avoin, valaistu tila, johon on tila, johon on helppo koota ashelppo koota tiat valmiiksi kahastiat valmiiksi vittelua varten. kahvihetkeä varten. 17.10.2012 14:32:16 12.10.2012 13.37 Epoq keittiöt ovat saatavilla yksinoikeudella vain Gigantista! Lisätietoja epoq.fi ja gigantti.fi Tyylikäs ja selkeän valkoinen Glosskeittiö on minimalistin unelma. Koko seinän kattava, kattoon asti ulottuva, komea kaapisto sisältää paljon säilytystilaa ja tasokkaat integroidut kodinkoneet. Ovet ovat akryylikalvolla pinnoitettua puukuitulevyä, ovien reunalistat akryylia, vedin Livia-alumiininuppi. Ohut, musta kompaktilaminaattitaso on vain 1,2 cm paksu. Mielen induktiotaso on malli KM6344. Savon 90634-liesituulettimet on upotettu yläkaappien pohjiin. 12KO11_gigantti_30422.indd 86 K&K_Gigantti_LOKA.indd 2-3 Tämä II-mallinen keittiö jakautuu kahdelle seinälle. Toisella seinällä olevassa tasossa on Epoq Silver N-altaat, joiden koko on 79 x 48 cm. Hana Mora Inxx A2. Laadukkaan ruuanlaittajan keittiöön kuuluu myös viinikaappi Norcool Cave 55 12550000. Pelkistettyyn keittiöön sopivat hyvin Mielen integroitavat astianpesukoneet, mallit G4170SCVI ja G5575SCVI. kevätkuvasto 2012 Keittiö täydentyy kahvikeskuksella. Kahvikone Miele CVA5060. Koneen alle on suunniteltu avoin, valaistu tila, johon on helppo koota astiat valmiiksi kahvittelua varten. Alempi, kalusteisiin integroitu uuni on erillisuuni Miele H5581BP ja ylempi yhdistelmäuuni Miele DGC5061. Kokonaan oven taakse integroitu kylmälaite on Mielen jääkaappipakastin KF9713ID. 17.10.2012 14:32:14 12.10.2012 13.37 Arkinen 39

4. Toimialojen eroja Tutkittujen toimialojen mainonnassa on yhteistä vahva selkeyden vaatimus ja myös brändin merkitys mielikuvalle. Toimialojen välillä on eroja siinä, miten tärkeänä kuluttajat pitävät informaatiota mainoksessa (lääkkeet), tai miten paljon kaipaavat unelmointia ja myyttisyyttä (muoti, matkat) – joskaan nämä eivät ole toisensa poissulkevia. Myös hassuja piirteitä ilmeni, kuten että sisustus- ja ruokamainonnassa ei juuri tarvita ihmisiä (pilaamassa lukijan tavara- ja aistinautintoa?) – kun taas muoti ja kosmetiikka ei ole mistään kotoisin ilman kauniita ihmisiä. Taulukot kuvaavat toimialojen mainonnan parhaimmistoa. Ne eivät ole ohjeellisia, että juuri näin tulisi mainontaa toimialalla jatkossakin tehdä. Kuitenkin myyttisyys vahvistaa mainontaa aina. Erityisesti muoti-, matkailu- ja kosmetiikkamainonta hyödyntävät myyttejä. Muutkin toimialat hyötyisivät vahvemmasta myyttisyydestä, erityisesti autot, sisustus ja muut kestokulutushyödykkeet. Joillakin toimialoilla tuoteinformaatio erottelee brändejä voimakkaasti, ja kuluttaja tarvitsee selvää faktaa tuotteesta. Tällaisia aloja ovat erityisesti hyvinvointi, lääkkeet ja autot. Myös kosmetiikka- ja ruokamainoksilta odotetaan jonkin verran asiakeskeistä informaatiota. Taitavimmat markkinoijat osaavat yhdistää asiakeskeisyyteenkin tarinaa ja myyttisyyttä. Hyviä esimerkkejä löytyy esimerkiksi kosmetiikkamainoksista. Hinta olisi mieluinen informaatio monellakin alalla, eikä kuluttaja koe sitä lainkaan brändimielikuvaa halventavana. MYYTTISYYS MAINOKSISSA ERI TOIMIALOILLA RUOKA HYVINVOINTI AUTOT MUOTI SISUSTUS KOSMETIIKKA Fantasia kuvissa nyt Myyttisyys Tarinallisuus kuvissa Tarinallisuus tekstissä 40 Tärkeää +++ Tärkeää + Ei tärkeää – Tärkeää ++ Osittain tärkeää + – Ei tutkittua tietoa ? MATKAILU

ASIAKESKEISYYS MAINOKSISSA ERI TOIMIALOILLA RUOKA HYVINVOINTI AUTOT MUOTI SISUSTUS KOSMETIIKKA MATKAILU Informaatio tuotteesta Advertoliaalit mieluisia ? Käyttöohjeet Hintatieto kiinnostaa Realistisuus kuvissa Asiakeskeisyys, teksti totta Tärkeää +++ Tärkeää + Ei tärkeää – Tärkeää ++ Osittain tärkeää + – Ei tutkittua tietoa ? MUITA EROAVAISUUKSIA/YHTENEVÄISYYKSIÄ MAINOKSISSA ERI TOIMIALOILLA RUOKA HYVINVOINTI AUTOT MUOTI ? ? ? SISUSTUS KOSMETIIKKA MATKAILU Selkeys Liitteet mieluisia Brändin merkitys mielikuvalle Ihmisiä kuvassa Lähikuvaa tuotteesta Toisto/jatkuvuus mainonnassa Tärkeää +++ Tärkeää + Ei tärkeää – Tärkeää ++ Osittain tärkeää + – Ei tutkittua tietoa ? 41

5. Tiivistelmä - Tee näin! 1. SEMIOOTTINEN POSITIOINTI Mieti brändillesi tärkeimmät arvoulottuvuudet ja positioi myös kilpailijat. Mihin brändi asettuu akseleilla staattinen – dynaaminen ja orgaaninen – urbaani? MIhin brändi asettuu akseleilla arkinen – ylellinen ja asiakeskeinen – myyttinen? 2. MIETI BRÄNDILLE SOPIVAT: Värit, muodot, tunnelmat, typografiat Tarinat, roolihahmot, suhde lukijaan Myytit, arkkityypit, symbolit 3. TEE LUOVA JA HUOLELLINEN TOTEUTUS Hyvän säännöt 1–10 Soveltuvuus toimialalle ja brändille Erottuvuus, muistettavuus Urbaani Ylellinen Staattinen Dynaaminen Asiakeskeinen Myyttinen Orgaaninen 42 Arkinen

ONNEA MATKAAN, TEHDÄÄN VAIKUTTAVAA MAINONTAA! Tutustu kaikkiin ilmestyneisiin vaikuttavuustutkimuksiin osoitteessa www.aikakauslehdet.fi/HELP 43